bs-preloader__icon
ru kz en

Жинақтар қарқын алуда

2023 жылғы наурызда ӨСК сыйлықақылары 100 млрд теңгеге жақындады
Жинақтар қарқын алуда

2023 жылғы наурызда ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылары жылдық көріністе unit-linked сатуларды ескеріп, 98,3 млрд теңгеге дейін 25,4%-ға өсті. Сыйлықақылар динамикасы төмендеп жатыр. Ақпанда ӨСК жылдық көріністе сыйлықақылардың 44,9%-ға, қаңтарда - 149,4%-ға өсімін көрсетті. «Nomad Life» ӨСК Unit-linked өмірді инвестициялық сақтандыру өнімін ұсынатын, жалғыз ӨСК болып қалады. 2023 жылғы наурызда бұл өнім бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігі 36,9 млн теңгені құрады. Сәуірдің басына «Nomad Life» ӨСК-нің активтер мөлшері 260,9 млрд теңгені, меншікті капитал 28,2 млрд теңгені, сақтандыру резервтері 204,2 млрд теңгені құрады. Наурызда «Nomad Life» ӨСК-нің өмірді сақтандыру саласында нарықтық үлесі Unit-linked сатуларды ескеріп, 23,8%-ды құрады, ол 23,4 млрд теңге сақтандыру портфеліне сәйкес келеді.

Наурызда «Өмірді сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақылар жылдық көріністе ақпандағы 2% түсімге қарсы 10,6%-ға дейін теріс динамиканы ұлғайтты. Ақшалай көріністе ӨСК 37,8 млрд теңге жинады. Өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақылар ӨСК жиынтық сақтандыру портфелінде 38,4% алады. Ақпанда ӨСК жалпы сыйлықақыларында өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақылар үлесі 35,9% құраған. Наурыздың қорытындысы бойынша көшбасшы «Halyk life» ӨСК қалады. Сыныпта ӨСК сыйлықақылар портфелі 14,6 млрд теңгеге дейін өсті және сегментте 38,7% алады. Үшіншіден екінші орынға «Nomad Life» ӨСК көтерілді. Компания сыйлықақылардың 8,6 млрд теңгесін жинады, ол сегменттің 22,8% үлесіне сәйкес келеді. Үшінші орынға «Еуропалық сақтандыру компаниясы» (ЕСК) ӨСК түсті. ӨСК сыйлықақылары 8,59 млрд теңгені құрады, ол сегментте 22,7% сәйкес келеді.

Сыныпта үш ірі ӨСК-нің сыйлықақыларының шоғырлануы біртіндеп төмендеуде. Наурызда өмірді сақтандыру бойынша үш ірі ӨСК үштігі сыйлықақылардың 84,2%-ын жинаған, ал ақпанда олардың қатысуы 85,1%, қаңтарда - 89,3%-ды құраған. Өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақыларды жинайтын тоғыз ӨСК-ден, төртеуі жылдық көріністе сыйлықақылардың өсімін көрсетті.

Наурызда МБЖЖ бойынша сыйлықақылар көлемі ақпанға қатысы бойынша 410,6% өсімді көрсетіп, 9,6 млн теңгеге дейін өсті. Төрт ӨСК сыйлықақылар жинады, ал ақпанда сегментте 3 компания бастау алған. Наурыздың қорытындылары бойынша сегмент көшбасшысы 4,9 млн теңге (сегменттің 51,9%-ы) жинаған «Freedom Life» ӨСК болды. Екінші орынға 2,9 млн теңге (сегменттің 30,3%) портфельмен «Halyk life» ӨСК түсті. МБЖЖ бойынша ең ірі ӨСК үштігіне 1,3 тлн теңге (сегменттің 14,1%-ы) портфельмен «Nomad Life» ӨСК кірді. «Евразия» ӨСК 3,6% сегментте үлеспен МБЖЖ көшбасшылар үштігінен шықты.

2023 жылғы наурызда зейнетақы аннуитеттерінің есебінсіз аннуитеттік сақтандыру 116,3% (барлығы жылдан жылға) ақпандағы өсімге қарсы 44,9%-ға өсті. Ақшалай көріністе сыйлықақылар көлемі ақпандағы 2 млрд теңгеден 1,1 млрд теңгеге дейін қысқарды, ал наурызда сыйлықақылар жинағы ақпандағы қатысы бойынша 42,4%-ға құлаған. Наурызда сегменттің көшбасшысы 733,1 млн теңге (сегменттің 62,4% үлесі) портфельмен «KM Life» ӨСК болды. Екінші орынға 408,7 млн теңге (сегменттің 34,8%) сыйлықақылар көлемімен «Halyk life» ӨСК көтерілді. Көшбасшылар үштігіне 21,6 млн теңге (сегменттің 1,8%) портфельмен «Nomad Life» ӨСК кірді. Бұрынғы көшбасшы - «Сентрас Коммеск Life» ӨСК сақтандырудың бұл түрі бойынша портфельді нөлдеді. Сегментте үш ең ірі ӨСК-нің үлесі 99%-ды құрайды.

2023 жылғы наурызда зейнетақы аннуитеттерінің сыйлықақылар портфелі жылдық көріністе 67,6%-ға өсті және 30 млрд теңгеден асып түсті. ӨСК жиынтық сыйлықақыларында зейнетақы аннуитеттерінің үлесі 30,6% дейін өсті. Зейнетақы анннуиеттері сегментінің көшбасшысы 10 млрд теңге сыйлықақылар көлемімен «Nomad Life» ӨСК қалады, ол сегментте 33,5% үлеске сәйкес келеді. Екінші орында – 8,5 млрд теңге портфельмен және 28,5% сегментте үлеспен «Halyk life» ӨСК. Үшінші орынды 5,8 млрд теңге портфельмен «Freedom Life» ӨСК алады, ол сегментте 19,5% үлеске сәйкес келеді. Наурыздың қорытындысы бойынша сегментте үш ең ірі ӨСК-нің шоғырлануы ақпандағы 87,4%-дан 81,5%-ға дейін қысқарды.

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғадан сақтандыру (ЖО) бойынша сыйлықақылар 2023 жылғы наурызда жылдық көріністе 10,8 млрд теңгеге дейін 204,4%-ға өсті, ал ақпанда жылдық көріністе өсім 482,7%-ды құрады. Наурыздың қорытындылары бойынша «Freedom Life» ӨСК сыйлықақылардың 4,9 млрд теңгесін жинап, сегмент көшбасшысының позицияларын бекітті, ол сегментте 45,9% үлеске тең, ал осы жылғы қаңтарда ӨСК үлесі 13,8%-ды құраған. Екінші орында 2,5 млрд теңге (қаңтардағы 49,5%-ға қарсы сегменттің 23,7%) портфельмен «KM Life» қалады. Үшінші орында 1,7 млрд теңге (қаңтардағы 16,2%-ға қарсы сегменттің 16,5%) портфельмен ЕСК ӨСК тұр. ӨСК бөлігінде ЖО ең ірі сақтандырушылар үштігі сегменттің 86,1%-ын алады.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ҚЖОМС) секторында сыйлықақылар 2023 жылғы наурыздың қорытындылары бойынша ақпандағы 71,2% өсімге қарсы 64,8%-ға өсті (барлығы жылдан жылға). ӨСК ақшалай жинақтары 17,3 млрд теңге құрады. Наурыздың қорытындысы бойынша сегмент көшбасшысы 6,8 млрд теңге портфельмен «Halyk life» ӨСК болды, ол сегментте 39,2% үлесті құрайды. Екінші орынға 4,5 млрд теңге портфельмен және 26,3% сегментте үлеспен «Nomad Life» ӨСК ауысты. «Freedom Life» ӨСК 1,8 млрд теңге портфельмен және 10,7% үлеспен сегментте үшінші ең ірі сақтандырушы болып қалады. Сыныпта ең ірі үш ӨСК-нің үлесі ақпандағы 81,8%-дан 76,2%-ға дейін төмендеді.  

ӨСК бөлігіндегі ауру жағдайына сақтандыру (ЕМС) бойынша сыйлықақылар 2023 жылғы наурызда ақпандағы 45,6% түсімге қарсы 31,5%-ға төмендеді (барлығы жылдан жылға). Абсолюттік цифрлармен сыйлықақылар 992,2 млн теңге құрады. Сегмент көшбасшысы сегментте үлесін ақпандағы 81,1%-дан 84,9%-ға дейін ұлғайтып, 842,6 млн теңге портфельмен ЕСК ӨСК қалады. «KM Life» ӨСК 72,5 млн теңге портфельмен және 7,3% сегментте үлеспен екінші орынды алады (ақпанда 9,9% және қаңтарда 27,2%). Үшінші орында – 70,3 млн теңге портфельмен және сегментте 7,1% (ақпанның қорытындылары бойынша 8,4% және қаңтарда 1%) үлеспен «Freedom Life» ӨСК. ӨСК бөлігінде ЕМС ең ірі сақтандырушылар үштігі сегменттің 99,3%-ын алады.

2023 жылғы 1 сәуірге ӨСК жиынтық активтері 963,8 млрд теңгеге дейін 24,3%-ға өсті (жылдан жылға). Сақтандыру резервтері 665,5 млрд теңгеден асып, 16,4%-ға ұлғайды. ӨСК меншікті капиталы 2022 жылдың осы кезеңіне 56,9%-ға өсті және 211,3 млрд теңгені құрады.

Сурет ашық дереккөздерден

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Неліктен инвестициялық сақтандыру егде жастағы адамдар үшін емес
Неліктен инвестициялық сақтандыру егде жастағы адамдар үшін емес

Өмірді сақтандыру саласы қарт адамдарға көпте...

Голливудта қалай сақтандырады
Голливудта қалай сақтандырады

Сол немесе басқа көріністе кім түседі деген кү...

Қазақстанда ерлер мен әйелдердің арақатынасын санады
Қазақстанда ерлер мен әйелдердің арақатынасын санады

ҚР халқының саны бір жылда 2022 жылдың басына 19,12...

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру