bs-preloader__icon
ru kz en

Жинақтар қарқын алуда

2023 жылғы наурызда ӨСК сыйлықақылары 100 млрд теңгеге жақындады
Жинақтар қарқын алуда

2023 жылғы наурызда ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылары жылдық көріністе unit-linked сатуларды ескеріп, 98,3 млрд теңгеге дейін 25,4%-ға өсті. Сыйлықақылар динамикасы төмендеп жатыр. Ақпанда ӨСК жылдық көріністе сыйлықақылардың 44,9%-ға, қаңтарда - 149,4%-ға өсімін көрсетті. «Nomad Life» ӨСК Unit-linked өмірді инвестициялық сақтандыру өнімін ұсынатын, жалғыз ӨСК болып қалады. 2023 жылғы наурызда бұл өнім бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігі 36,9 млн теңгені құрады. Сәуірдің басына «Nomad Life» ӨСК-нің активтер мөлшері 260,9 млрд теңгені, меншікті капитал 28,2 млрд теңгені, сақтандыру резервтері 204,2 млрд теңгені құрады. Наурызда «Nomad Life» ӨСК-нің өмірді сақтандыру саласында нарықтық үлесі Unit-linked сатуларды ескеріп, 23,8%-ды құрады, ол 23,4 млрд теңге сақтандыру портфеліне сәйкес келеді.

Наурызда «Өмірді сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақылар жылдық көріністе ақпандағы 2% түсімге қарсы 10,6%-ға дейін теріс динамиканы ұлғайтты. Ақшалай көріністе ӨСК 37,8 млрд теңге жинады. Өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақылар ӨСК жиынтық сақтандыру портфелінде 38,4% алады. Ақпанда ӨСК жалпы сыйлықақыларында өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақылар үлесі 35,9% құраған. Наурыздың қорытындысы бойынша көшбасшы «Halyk life» ӨСК қалады. Сыныпта ӨСК сыйлықақылар портфелі 14,6 млрд теңгеге дейін өсті және сегментте 38,7% алады. Үшіншіден екінші орынға «Nomad Life» ӨСК көтерілді. Компания сыйлықақылардың 8,6 млрд теңгесін жинады, ол сегменттің 22,8% үлесіне сәйкес келеді. Үшінші орынға «Еуропалық сақтандыру компаниясы» (ЕСК) ӨСК түсті. ӨСК сыйлықақылары 8,59 млрд теңгені құрады, ол сегментте 22,7% сәйкес келеді.

Сыныпта үш ірі ӨСК-нің сыйлықақыларының шоғырлануы біртіндеп төмендеуде. Наурызда өмірді сақтандыру бойынша үш ірі ӨСК үштігі сыйлықақылардың 84,2%-ын жинаған, ал ақпанда олардың қатысуы 85,1%, қаңтарда - 89,3%-ды құраған. Өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақыларды жинайтын тоғыз ӨСК-ден, төртеуі жылдық көріністе сыйлықақылардың өсімін көрсетті.

Наурызда МБЖЖ бойынша сыйлықақылар көлемі ақпанға қатысы бойынша 410,6% өсімді көрсетіп, 9,6 млн теңгеге дейін өсті. Төрт ӨСК сыйлықақылар жинады, ал ақпанда сегментте 3 компания бастау алған. Наурыздың қорытындылары бойынша сегмент көшбасшысы 4,9 млн теңге (сегменттің 51,9%-ы) жинаған «Freedom Life» ӨСК болды. Екінші орынға 2,9 млн теңге (сегменттің 30,3%) портфельмен «Halyk life» ӨСК түсті. МБЖЖ бойынша ең ірі ӨСК үштігіне 1,3 тлн теңге (сегменттің 14,1%-ы) портфельмен «Nomad Life» ӨСК кірді. «Евразия» ӨСК 3,6% сегментте үлеспен МБЖЖ көшбасшылар үштігінен шықты.

2023 жылғы наурызда зейнетақы аннуитеттерінің есебінсіз аннуитеттік сақтандыру 116,3% (барлығы жылдан жылға) ақпандағы өсімге қарсы 44,9%-ға өсті. Ақшалай көріністе сыйлықақылар көлемі ақпандағы 2 млрд теңгеден 1,1 млрд теңгеге дейін қысқарды, ал наурызда сыйлықақылар жинағы ақпандағы қатысы бойынша 42,4%-ға құлаған. Наурызда сегменттің көшбасшысы 733,1 млн теңге (сегменттің 62,4% үлесі) портфельмен «KM Life» ӨСК болды. Екінші орынға 408,7 млн теңге (сегменттің 34,8%) сыйлықақылар көлемімен «Halyk life» ӨСК көтерілді. Көшбасшылар үштігіне 21,6 млн теңге (сегменттің 1,8%) портфельмен «Nomad Life» ӨСК кірді. Бұрынғы көшбасшы - «Сентрас Коммеск Life» ӨСК сақтандырудың бұл түрі бойынша портфельді нөлдеді. Сегментте үш ең ірі ӨСК-нің үлесі 99%-ды құрайды.

2023 жылғы наурызда зейнетақы аннуитеттерінің сыйлықақылар портфелі жылдық көріністе 67,6%-ға өсті және 30 млрд теңгеден асып түсті. ӨСК жиынтық сыйлықақыларында зейнетақы аннуитеттерінің үлесі 30,6% дейін өсті. Зейнетақы анннуиеттері сегментінің көшбасшысы 10 млрд теңге сыйлықақылар көлемімен «Nomad Life» ӨСК қалады, ол сегментте 33,5% үлеске сәйкес келеді. Екінші орында – 8,5 млрд теңге портфельмен және 28,5% сегментте үлеспен «Halyk life» ӨСК. Үшінші орынды 5,8 млрд теңге портфельмен «Freedom Life» ӨСК алады, ол сегментте 19,5% үлеске сәйкес келеді. Наурыздың қорытындысы бойынша сегментте үш ең ірі ӨСК-нің шоғырлануы ақпандағы 87,4%-дан 81,5%-ға дейін қысқарды.

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғадан сақтандыру (ЖО) бойынша сыйлықақылар 2023 жылғы наурызда жылдық көріністе 10,8 млрд теңгеге дейін 204,4%-ға өсті, ал ақпанда жылдық көріністе өсім 482,7%-ды құрады. Наурыздың қорытындылары бойынша «Freedom Life» ӨСК сыйлықақылардың 4,9 млрд теңгесін жинап, сегмент көшбасшысының позицияларын бекітті, ол сегментте 45,9% үлеске тең, ал осы жылғы қаңтарда ӨСК үлесі 13,8%-ды құраған. Екінші орында 2,5 млрд теңге (қаңтардағы 49,5%-ға қарсы сегменттің 23,7%) портфельмен «KM Life» қалады. Үшінші орында 1,7 млрд теңге (қаңтардағы 16,2%-ға қарсы сегменттің 16,5%) портфельмен ЕСК ӨСК тұр. ӨСК бөлігінде ЖО ең ірі сақтандырушылар үштігі сегменттің 86,1%-ын алады.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ҚЖОМС) секторында сыйлықақылар 2023 жылғы наурыздың қорытындылары бойынша ақпандағы 71,2% өсімге қарсы 64,8%-ға өсті (барлығы жылдан жылға). ӨСК ақшалай жинақтары 17,3 млрд теңге құрады. Наурыздың қорытындысы бойынша сегмент көшбасшысы 6,8 млрд теңге портфельмен «Halyk life» ӨСК болды, ол сегментте 39,2% үлесті құрайды. Екінші орынға 4,5 млрд теңге портфельмен және 26,3% сегментте үлеспен «Nomad Life» ӨСК ауысты. «Freedom Life» ӨСК 1,8 млрд теңге портфельмен және 10,7% үлеспен сегментте үшінші ең ірі сақтандырушы болып қалады. Сыныпта ең ірі үш ӨСК-нің үлесі ақпандағы 81,8%-дан 76,2%-ға дейін төмендеді.  

ӨСК бөлігіндегі ауру жағдайына сақтандыру (ЕМС) бойынша сыйлықақылар 2023 жылғы наурызда ақпандағы 45,6% түсімге қарсы 31,5%-ға төмендеді (барлығы жылдан жылға). Абсолюттік цифрлармен сыйлықақылар 992,2 млн теңге құрады. Сегмент көшбасшысы сегментте үлесін ақпандағы 81,1%-дан 84,9%-ға дейін ұлғайтып, 842,6 млн теңге портфельмен ЕСК ӨСК қалады. «KM Life» ӨСК 72,5 млн теңге портфельмен және 7,3% сегментте үлеспен екінші орынды алады (ақпанда 9,9% және қаңтарда 27,2%). Үшінші орында – 70,3 млн теңге портфельмен және сегментте 7,1% (ақпанның қорытындылары бойынша 8,4% және қаңтарда 1%) үлеспен «Freedom Life» ӨСК. ӨСК бөлігінде ЕМС ең ірі сақтандырушылар үштігі сегменттің 99,3%-ын алады.

2023 жылғы 1 сәуірге ӨСК жиынтық активтері 963,8 млрд теңгеге дейін 24,3%-ға өсті (жылдан жылға). Сақтандыру резервтері 665,5 млрд теңгеден асып, 16,4%-ға ұлғайды. ӨСК меншікті капиталы 2022 жылдың осы кезеңіне 56,9%-ға өсті және 211,3 млрд теңгені құрады.

Сурет ашық дереккөздерден

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру