bs-preloader__icon
ru kz en

2021 жылдың мамырында ӨСК қайта сыйлықақылар жинақтарын ұлғайтты

Аннуитеттік сақтандырудан бөлек сыйлықақылардың жоғары өсімін өмірді сақтандыру, ЕМС және ЖО көрсетті.
2021 жылдың мамырында ӨСК қайта сыйлықақылар жинақтарын ұлғайтты

2021 жылдың бес айының қорытындысы бойынша ӨСК-нің жиынтық брутто-сыйлықақылары рекордты жаңартты. Сыйлықақылардың динамикасы жылдық көріністе 115,5%-ды құрады – 2021 жылдың басынан ең жоғары көрсеткіш, ақшалай көріністе сыйлықақылар 151,4 млрд теңгеге жетті. Кезеңнің қорытындысы бойынша жалпы жинақтар сомасы бойынша көшбасшы сыйлықақылардың 48,5 млрд теңгесін жинаған, «Halyk life» ӨСК болып қалады. Өмірді сақтандыру саласында компанияның нарықтық үлесі 32,1%-ға дейін өсті. Өмірді сақтандыру компаниялары арасында активтер (216,6 млрд теңге) және сақтандыру резервтері (162,8 млрд теңге) бойынша көшбасшы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. Сақтандыру резервтерінің көлемі бойынша ол ҚР-ның бүткіл сақтандыру нарығында көш бастап келеді. «Nomad Life» ӨСК-нің өмірді сақтандыру саласында нарықтық үлесі 30%-ды құрады.

Бес айдың қорытындысы бойынша аннуитеттік сақтандыру өмірді сақтандыру саласында сақтандырудың неғұрлым өсуші сыныбы болып қалуды жалғастыруда. Аннуитеттік сақтандырудың жиынтық сыйлықақылары 208,3%-ға (жылдан жылға) зейнетақы аннуитеттерінің қатты өсімі, сондай-ақ жұмыс берушінің жауапкершілігі аннуитетінің (ЖЖА) өсімі (61,4%-ға) арқасында, 65 млрд теңгеден асып түсіп, 2020 жылдың осы кезеңіне маусымның басына 195,5%-ға өсті.

Абсолюттік көріністе зейнетақы аннуитеттері бойынша жинақтар 62 млрд теңгеге дейін өсті, алайда сақтандырудың басқа сыныптарында сыйлықақылардың ұлғаюы есебінен ӨСК жиынтық жинақтарында қысқаруды (40,9%-ға дейін) жалғастыруда. Аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері сегментінде сыйлықақыларды жинайтын барлық компаниялар сыйлықақылардың оң динамикасын көрсетті.

Аннуитеттік сақтандыру секторы және зейнетақы аннуитеттері сегментінің көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. 2021 жылдың бес айының қорытындысы бойынша аннуитеттік сақтандыру бойынша ӨСК портфелінің көлемі 21,3 млрд теңгеге дейін, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 20,8 млрд теңгеге дейін өсті. Мамыр айының қорытындысы бойынша «Nomad Life» ӨСК аннуитеттер сегментінде 32,9%-ды, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 33,65%-ды алады.

Аннуитеттік портфель көлемі бойынша екінші орынды «Halyk life» ӨСК алады. Ол аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақылардың 17,5 млрд теңгесін, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 16,3 млрд теңгені жинады. Бұл оған аннуитеттік сақтандыру сегментінде үлесін 26,9%-ға дейін және зейнетақы аннуитеттері сегментінде үлесін 26,3%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді.

Үшінші орынға «Евразия» ӨСК жайғасты. Ол 8,6 млрд теңге, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 8,59 млрд теңге жинады. Бес айдың қорытындысы бойынша «Евразия» ӨСК «Аннуитеттік сақтандыру» сыныбында 13,3%-ды, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 13,9%-ды алады.

«Жұмыс беруші жауапкершілігінің аннуитеттері» (ЖЖА) сыныбы бойынша сыйлықақылар 2021 жылдың мамыр айының қорытындысы бойынша жылдық көріністе 2,1 млрд теңгеге дейін 61,4%-ға жылдық өсімді көрсетіп, өрлеуші динамиканы жалғастырды.

ЖЖА сегментінің көшбасшысы «Halyk life» ӨСК болып қалады. 2021 жылдың мамырында компания 830 млн теңге жинады, бірақ дегенмен басқа ӨСК-лердің белсенді жинақтары есебінен 2021 жылдың сәуірінде 39,7%-ға қарсы 38,5%-ға дейін қысқарған, сегментте үлесін ұстап тұра алмады. Екінші орынды «Nomad Life» ӨСК ұстап тұр. ЖЖА сегментінде оның сыйлықақыларының портфелі 507,7 млн теңгеге дейін, ал нарықтық үлесі 23,5%-ға дейін өсті. Үшінші орында «KM Life» ӨСК тұр. Ол ЖЖА сегментінде нарықтық үлесін 14,4%-ға дейін ұлғайтып, сыйлықақылардың 311,2 млн теңгесін жинады. ЖЖА сегментінде көшбасшылар үштігінің белсенді қызметі 2021 жылдың алғашқы төрт айының қорытындысы бойынша 74,8%-ға қарсы 76,4%-ға дейін олардың нарықтық үлесінің ұлғаюына әкелді.

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегменті мамырда динамиканы 45,7%-ға (жылдан жылға) арттырып, жыл басынан өзі үшін ең жоғары өсімді көрсетті. Сыйлықақылардың жиынтық портфелі ақшалай көріністе 778 млн теңгеге дейін өсті. «KM Life» ӨСК 365,5 млн теңге жинап, сегментте көшбасшы орында болуды жалғастырып келеді. Оған мамырдың қорытындысы бойынша 346 млн теңгені тартқан «Halyk life» ӨСК тығыз жақындады. Маусым айының басына «KM Life» ӨСК-нің нарықтық үлесі сегментте ақпанның қорытындысы бойынша 53% ең жоғары мағынадан 47%-ға дейін қысқарды. «Halyk life» ӨСК-нің сегментте нарықтық үлесі керісінше 44,5%-ға дейін ұлғайды.

«Nomad Life» ӨСК сегментте 6,7%-ға нарықтық үлесін ала отырып, 52,4 млн теңге жинады. 2021 жылдың бес айының қорытындысы бойынша «Аннуиететтік сақтандырудың өзге түрлері» сыныбы бойынша ең ірі ӨСК-лердің үштігі 2021 жылдың төрт айының қорытындысы бойынша сыйлықақылардың 97,9%-на қарсы сыйлықақылардың 98,2%-ын жинады.

«Өмірді сақтандыру» сыныбы үш таңбалы динамиканы бекітті және 2021 жылдың маусым айының басына 127%-ға – жыл басынан ең жоғары жылдық өсімді көрсетті. Ақшалай көріністе жинақтар 2021 жылдың мамыр айының басына 39,3%-ға қарсы 41,2%-ға дейін ӨСК-нің жиынтық портфелінде болуын ұлғайтып, 62,4 млрд теңгені құрады.

Мамырдың қорытындысы бойынша сегменттің көшбасшысы «Halyk life» ӨСК болып қалады. Ол 44,3%-ға нарық үлесін ұстап, 27,6 млрд теңге жинады. Екінші орында «Nomad Life» ӨСК ұстап тұр, ол өмірді сақтандыру сегментінің нарықтық үлесін 32,4%-ға дейін ұлғайтып, 20,2 млрд теңге жинады. «Еуропалық сақтандыру компаниясы» (ЕСК) өмірді сақтандыру сегментінде үшінші ең ірі сақтандырушы болып қалады. 2021 жылғы мамырдың қорытындысы бойынша ӨСК өмірді сақтандыру сегментінде нарықтық үлесін 15,3% деңгейінде кеңейтіп, портфельді 9,5 млрд теңгеге дейін ұлғайтты.

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғаны сақтандыру бойынша (ЖО) сыйлықақылар 2021 жылдың бес айының қорытындысы бойынша төрт айдың 20,9%-ға қорытындысына қарсы және наурыздағы 14,7%-ға өсімге қарсы 41,2%-ға (жылдан жылға) өсімнің жоғары қарқынын көрсетті. Ақшалай көріністе ӨСК сыйлықақылары 8,4 млрд теңгені құрады.

ӨСК бөлігінде ЖО сақтандыру бойынша 4 млрд теңге көлемінде ең үлкен портфельді «KM Life» ӨСК жинады. Компания нарық үлесін қайта ұлғайтып, осы сегмент үшін 129,5%-ға (жылдан жылға) сыйлықақылардың ең жоғары өсімін көрсетті. 2021 жылғы мамырдың қорытындысы бойынша ол сәуірдің 43,1%-ға қорытындысына қарсы 48,2%-ды құрады, бірақ 2021 жылғы ақпанның қорытындысы бойынша 62,9%-ға үлесінен әлі де аз.

«Freedom Finance Life» ӨСК сыйлықақылардың 1,7 млрд теңгесін жинады және 20,8%-ға нарықтық үлесімен екінші орынды алады. Компанияның үлесі ол 21,3%-ды құраған кездегі сәуірмен салыстырғанда қысқарды. 2021 жылғы мамырдың қорытындысы бойынша үшінші орынды ЕСК ӨСК ұстап отыр. Ол 1,2 млрд теңге жинады және ЖО сақтандыру бойынша 1 млрд теңгеден астам портфель жинаған, үшінші ӨСК болды. Дегенмен ол сәуірдің қорытындысы бойынша 16,5%-ға қарсы 15,2%-ға дейін қысқарған, нарықтық үлесін ұстап тұра алмады.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ЖОМС) секторында сыйлықақылар 2021 жылғы мамырдың қорытындысы бойынша сәуірдегі 5,4%-ға қарсы 4,3%-ға дейін динамиканы бәсеңдетті. ЖОМС бойынша сыйлықақыларды жинайтын сегіз ӨСК-ден төртеуі сыйлықақылардың түсімін көрсетті, ал тағы төртеуі 2020 жылдың ұқсас кезеңіне қатысы бойынша олардың өсімін көрсетті. ЖОМС бойынша ӨСК-нің жалпы жинақтары 14,7 млрд теңгені құрады.

ЖОМС сегментінің сөзсіз көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. ӨСК портфелі 3,6 млрд теңгеден асты және сегменттің 24,8%-ын алады. Екінші орында «Halyk life» ӨСК тұр, оның портфелі 2,66 млрд теңгеге дейін өсті, алайда сегментте нарықтық үлесі 18,1%-ға дейін түсті. «KM Life» ӨСК ЖОМС сегментінде үшінші орынды алады. Компанияның портфелі 2,61 млрд теңгені құрады және сәуірдің қорытындысы бойынша 15,3%-ға қарсы 17,7%-ға дейін өсті.

ЖОМС-тың жалпы жинақтарында ең ірі сақтандырушылар үштігінің нарықтық үлесі 60,7%-ды құрады.

ӨСК бөлігінде ауру жағдайына сақтандыру (ЕМС) бойынша сыйлықақылар 2021 жылдың мамырында 804,4 млн теңгеге дейін, сәуірдегі 17,7%-ға (жылдан жылға) қарсы 23,3%-ға өсті. «KM Life» ӨСК сегменттің ең ірі сақтандырушысы болып қалады. Мамырдың қорытындысы бойынша ӨСК 703,1 млн теңге жинады және ӨСК бөлігінде ЕМС-дың 87,4%-ын алады. Компанияның үлесі 2021 жылғы сәуірдің (90,3%) және наурыздың (94,7%) позицияларынан қысқарды.

Көшбасшы үлесінің түсуіне басқа ӨСК жинақтарының жоғары динамикасы ықпал етті. Сегментте екінші орынды алатын, ЕСК ӨСК-ның сыйлықақылары 85,8 млн теңгеге дейін өсті, ал үлесі сәуірдегі 8,4%-ға қарсы 10,7%-ға дейін өсті. Сегментте үшінші ірі компания - «Freedom Finance Life» ӨСК – 7,6 млн теңге жинады және нарықтық үлесін сәуірдегі 0,7%-ға қарсы 1%-ға дейін ұлғайтты.

2021 жылдың бес айының қорытындысы бойынша ӨСК жиынтық активтері 662,1 млрд теңгеге дейін 28,4%-ға (жылдан жылға) өсті. Сақтандыру резервтері 475,9 млрд теңгеге дейін 31,9%-ға ұлғайды. ӨСК меншікті капиталы 124 млрд теңгеге дейін, 32,9%-ға (жылдан жылға) өсті.

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру