bs-preloader__icon
ru kz en

Өмірді сақтандыру секторының динамикасы туралануда

2022 жылғы ақпанда ӨСК сыйлықақылар түсімінің қарқынын тежеді
Өмірді сақтандыру секторының динамикасы туралануда

ӨСК жиынтық брутто сыйлықақылары 2022 жылғы ақпанда өзінің түсім жылдамдығын бәсеңдетті. Егер қаңтарда сыйлықақылар жылдық көріністе 25,1%-ға түссе, ал ақпанда тек 20,4% ғана болды. Абсолюттік цифрларда ӨСК Unit-linked өнімі бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігін ескеріп, 49,6 млрд теңге жинады. Бұл өнім бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігі ақпанда 1,96 млрд теңгені құрады.

ҚР Ұлттық Банкінің деректеріне сәйкес 2022 жылғы ақпанның қорытындылары бойынша «Nomad Life» ӨСК, unit-linked сатуларды ескеріп, жиналған сыйлықақылар (16,78 млрд теңге) бойынша ӨСК арасында көшбасшы болып табылады, өмірді сақтандыру саласында компанияның нарықтық үлесі Unit-linked сатуларды ескеріп 33,8%-ды құрады.

Ақпанда өмірді сақтандыру сегментінде сыйлықақылар динамикасы айтарлықтай жақсарды. Өсім 11,5%-ға қаңтардағы жылдық динамикаға қарсы 47,9%-ды (жылдан жылға) құрады. ӨСК 25,3 млрд теңгені құрады, өмірді сақтандыру сегментінің сыйлықақылар үлесі ӨСК жиынтық портфелінде 51,1%-ды ала бастады.

Өмірді сақтандыру сегментінің көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. Жылдық көріністе ӨСК сыйлықақылардың 8,8 млрд теңгесін жинап, 54,2%-ға жинақтарды ұлғайтып, сегментте 34,8%-ды алады. «Halyk life» ӨСК 29,8%-ға (жылдан жылға) жинақтар динамикасын көрсетіп және 8,5 млрд теңге жинап екінші орынды алады. ӨСК портфелінің үлесі сегментте 33,6%-ды құрады.

«Еуропалық сақтандыру компаниясы» (ЕСК) ӨСК өмірді сақтандыру сегментінде үшінші ірі сақтандырушы болып қалады. Ақпанның қорытындылары бойынша ӨСК сыйлықақылары өмірді сақтандыру сегментінде 16,2%-ға үлесті ала отырып, жылдық көріністе 4 млрд теңгеге дейін 33,1%-ға өсті.   

2022 жылғы ақпанның қорытындылары бойынша аннуитеттік сақтандыру түсім тереңдігін ұлғайтып, минуста қалуды жалғастыруда. Ақпанда жылдық көріністе жинақтар қаңтардағы 57,1% (жылдан жылға) түсімге қарсы 61%-ға қысқарды. Аннуитеттер бойынша сыйлықақылар жинайтын сегіз ӨСК-ден екінші ай қатарынан оң динамиканы тек екі ӨСК - «KM Life» және «Сентрас Коммеск Life» көрсетті. Аннуитеттік сақтандыру бойынша ӨСК жиынтық портфелі қаңтардың қорытындысы бойынша 52,9% үлеске қарсы ӨСК жиынтық сыйлықақыларында 25,2%-ды ала отырып, 12,5 млрд теңгені құрады.

Зейнетақы аннуитеттері бойынша сыйлықақылар жиыны 2021 жылғы осы кезеңге 65,3%-ға түсті. Жинақтар 10,75 млрд теңгені құрады. 2022 жылғы ақпанның қорытындылары бойынша аннуитеттік сақтандыру секторы және зейнетақы аннуитеттері сегментінің көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. Ол аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақылардың 4,2 млрд теңгесін, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 3,97 млрд теңге жинады. «Nomad Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру сегментінде 33,7%-ға дейін және зейнетақы аннуитеттері сегментінде 36,9%-ға дейін нарықтық үлесін ұлғайтты. Аннуитеттік сақтандыруда 3,74 млрд теңге мөлшерде көлемі бойынша екінші портфель - «Halyk life» ӨСК-де (сақтандырудың осы сегментінде 29,9%-ды алады). Зейнетақы аннуитеттері бойынша ӨСК 3,2 млрд теңге жинады және осы сегменттің 29,9%-ын алады. Үшінші позицияда «Freedom Finance Life» ӨСК тұр. Аннуитеттік сақтандыру сегментінде ол 1,99 млрд теңге (сегментте үлесі 15,9%-ға дейін өсті) және  зейнетақы аннуитеттері бойынша 1,5 млрд теңге (сегментте үлесі 14%-ға дейін өсті) жинады.

«Жұмыс беруші жауапкершілігінің аннуитеттері» (ЖЖА) сыныбы бойынша сыйлықақылар жиыны 2022 жылғы ақпанның қорытындысы бойынша қаңтармен салыстырғанда айтарлықтай төмендеді. Ақпанда жылдық динамика қаңтардағы 24,6% өсімге қарсы (2021 жылдың осы кезеңіне) 5,3%-ды құрады. Ақшалай көріністе сыйлықақылар 849,7 млн теңгені құрады. Осы сегментте жұмыс істейтін сегіз ӨСК-ден тек бесеуі жинақтардың оң динамикасын көрсетті, оның ішінде төртеуі – нарық өсімі қарқынынан жоғары болды.

ЖЖА сегментінің көшбасшысы «Halyk life» ӨСК болып қалады. 2022 жылғы наурыздың басына сегментте ӨСК портфелі 285 млн теңгені құрады, ал үлесі 33,6%-ға дейін қысқарды. Екінші орында «Nomad Life» ӨСК тұр. Компанияның портфелі 223,2 млн теңгені немесе сегментте жиынтық сыйлықақыларда 26,3%-ды құрады. Ақпанның қорытындысы бойынша «KM Life» ӨСК 108,2 млн теңге портфельмен (сегментте 12,7% алады) сыйлықақылардың 100,1 млн теңгесін жинаған «Евразия» ӨСК-ні озып, ЖЖА көшбасшы-сақтандырушылардың үштігіне қайтып оралды, бұл оған ЖЖА сегментінде 11,8%-ды белгіледі.   

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегменті 2022 жылғы ақпанда 904,9 млн теңгеге дейін, 2021 жылғы осы кезеңге 173,4%-ға өсімді көрсетті. Ақпанда сегментте көшбасшы-сақтандырушылар құрылымы қайта өзгерді. Екінші позициядан бірінші орынға 434,6 млн теңге жинаған және сегментте үлесін 48%-ға дейін (қаңтардың қорытындылары бойынша 33,4%) ұлғайтқан «Freedom Finance Life» ӨСК шықты. Үшінші позициядан екінші орынға 238,7 млн теңге жинаған және сегментте 26,4%-ды (қаңтардың қорытындылары бойынша 26,9%) алатын «Halyk life» ӨСК көтерілді. Қаңтардағы көшбасшы - «KM Life» ӨСК 203,1 млн теңге жинап, сегментте 22,4%-ды ала отырып (қаңтардың қорытындылары бойынша 34,7%), үшінші орынға түсті.

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғадан сақтандыру (ЖО) бойынша сыйлықақылар 2021 жылғы ақпанның қорытындыларына 63,9%-ға түсті. Үш ӨСК жинақтардың оң, төртеуі- теріс динамиканы көрсетті. Жиынтық түрде ӨСК 1,4 млрд теңге жинады.

ЕСК ӨСК 521,1 млн теңге жинап, сегментте үлесін 35,7%-ға дейін ұлғайтып  сегмент көшбасшысы болып қалады. «Freedom Finance Life» ӨСК сегментте үлесін 33,7%-ға дейін төмендетіп, 492 млн теңге жинап, сегментте екінші позицияны ұстап тұр. Үшінші позицияға 248,2 млн теңге портфельмен «Halyk life» ӨСК орнықты, ол сегментте үлесін 17%-ға дейін түсірді.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ҚЖОМС) секторында сыйлықақылар 2022 жылғы ақпанның қорытындылары бойынша жылдық көріністе 7 млрд теңгеден асып түсіп, жылдық қаңтардағы 15,2% өсімге қарсы 18,8%-ға өсті.

Бес ӨСК сыйлықақылардың өсімін, үш ӨСК – түсімді көрсетті. ҚЖОМС сегментінің көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. Абсолюттік көріністе ӨСК портфелі сегментте 24,1%-ды ала отырып, 1,69 млрд теңгені құрады. Екінші орында 1,58 млрд теңге портфельмен «Halyk life» ӨСК тұр, ол сегменттің 22,6%-ын алады.

Ақпанның қорытындылары бойынша ҚЖОМС көшбасшылар үштігіне «Евразия» ӨСК оралды. Ол сыйлықақылардың 1 млрд теңгеге деңгейін еңсерді және сегментте 14,3%-ды алды, осылай сегментте 12,3%-ды алған «KM Life» ӨСК-ні озып шықты.

2022 жылғы ақпанда ӨСК жинақтар бөлігінде ауру жағдайына сақтандыру (ЕМС) бойынша сыйлықақылар жылдық көріністе 24,5% жылдық қаңтардағы өсімге қарсы 101,9%-ға өсті. Сыйлықақыларды жинайтын бес ӨСК-ден төртеуі оң, сонымен қатар екі ӨСК нарық өсімі қарқынынан жоғары динамиканы көрсетті. Ең ірі сақтандырушы «KM Life» ӨСК болып қалады. Ақпанда компания сыйлықақылардың 1,2 млрд теңгесін жинады, бірақ дегенмен басқа ӨСК портфельдерінің ұлғаюы есебінен қаңтардағы 94,9%-ға қарсы 91,8%-ға дейін сегментте үлесін төмендетті.

2022 жылғы ақпанның қорытындылары бойынша ӨСК жиынтық активтері 791,2 млрд теңгеге дейін 26,9%-ға (жылдан жылға) өсті. Сақтандыру резервтері жылдық көріністе 563 млрд теңгеден асып, 26%-ға ұлғайды. ӨСК меншікті капиталы 137,3 млрд теңгені құрап, 19,8%-ға (жылдан жылға) өсті.

Сурет ашық дереккөздерден

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Қазақстанға қандай мамандар қажет
Қазақстанға қандай мамандар қажет

Энергетика министрлігінде LS агенттігіне сала...

Ресейде юаньде сақтандыру өнімдерін іске қоса бастады
Ресейде юаньде сақтандыру өнімдерін іске қоса бастады

Сақтандыру индустриясының өкілдері РБК-ға өзд...

Филиппинде бір жынысты серіктестерге сақтанушы болуға рұқсат етілді
Филиппинде бір жынысты серіктестерге сақтанушы болуға рұқсат етілді

Филиппиннің сақтандыру комиссиясы бір жыныст...

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру