bs-preloader__icon
ru kz en

Сыйлықақылар динамикасы жақсаруда

Тамызда ӨСК сыйлықақылары түсім қарқынын 3 есе қысқартты
Сыйлықақылар динамикасы жақсаруда

2022 жылғы тамыздың қорытындылары бойынша ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылары шілдедегі 7,8% (барлығы - жылдан жылға) түсімге қарсы 2,3%-ға отырды. Ақшалай көріністе ӨСК 239,9 млрд теңге, ал Unit-linked өнімі бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігін ескеріп – 243,9 млрд теңге жинады. «Nomad Life» ӨСК Unit-linked өмірді инвестициялық сақтандыру өнімін ұсынатын жалғыз өмірді сақтандыру компаниясы болып қалады. Тамызда бұл өнім бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігі 4 млрд теңгені құрады. 2022 жылғы қыркүйектің басына өмірді сақтандыру саласында «Nomad Life» ӨСК-нің нарықтық үлесі Unit-linked сатуларды ескеріп, 24%-ды құрады, ол 58,4 млрд теңгеге баламалы.

Тамыздың қорытындылары бойынша «Өмірді сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақылар динамикасы жылдық көріністе 7,7%-ға (шілденің қорытындылары бойынша 7,9%-ға өсім және маусымның қорытындылары бойынша 6,9%-ға төмендеу) өсімді көрсетіп, оң аймақта болған. Жиынтық түрде ӨСК 119,4 млрд теңге жинады. Өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақылар ӨСК жиынтық портфелінде (Unit-linked өнімі бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігін ескеріп) 48,9%-ды (шілденің қорытындылары бойынша – 50,9%) алады. Осы сегментте сыйлықақыларды жинайтын тоғыз ӨСК-нің арасында екі ӨСК сыйлықақылардың жылдық теріс өсімін көрсетті, шілдеде мұндай ӨСК екеу болды.

«Өмірді сақтандыру» сыныбының көшбасшысы «Halyk life» ӨСК болып қалады. Тамыздың қорытындылары бойынша осы сегментте компанияның портфелі 50,1 млрд теңгеге дейін өскен, ал нарықтық үлесі 42%-ға (шілдеде – 41,2%) дейін ұлғайды. Екінші позицияда «Nomad Life» ӨСК тұр, сақтандырудың осы сегментінде оның портфелі 28,3 млрд теңгеге дейін өсті, ал нарықтық үлесі 23,78%-ды құрады. «Еуропалық сақтандыру компаниясы» ӨСК (ЕСК) өмірді сақтандыру сегментінде үшінші ірі сақтандырушы болып қалады. Тамыздың қорытындылары бойынша ӨСК сыйлықақылары 27,2 млрд теңгеге дейін өсті, ал сегментте нарықтық үлесі 22,8%-ға дейін ұлғайды.

«Аннуитеттік сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақылар жиыны оң өсімге шыға алмай жатыр, бірақ теріс динамика біртіндеп төмендеуде. 2022 жылғы тамыздың қорытындылары бойынша түсім өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 38,3%-ды құрады, ал шілдеде жылдық көріністе сыйлықақылар 42,9%-ға төмендеді.

ӨСК жиынтық түрде аннуитеттік сақтандыру бойынша 57,3 млрд теңге жинады, алайда ӨСК жалпы портфелінде осындай сыйлықақылардың үлесі қысқаруды жалғастырып келеді. Тамыздың қорытындылары бойынша үлесі 23,5%-ға дейін төмендеді, ал шілдеде ол 24,1%-ды құраған. «Аннуитеттік сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақыларды жинайтын сегіз ӨСК-ден үшеуі ғана жылдық көріністе сыйлықақылардың оң өсімін көрсетті. Шілдеге қатысы бойынша ӨСК 16,5%-ға сыйлықақылардың оң динамикасын көрсетті.

«Зейнетақы аннуитеттері» сыныбы бойынша сыйлықақылар жылдық көріністе сондай-ақ түсім динамикасын қысқартты. Тамызда ӨСК бір жыл бұрынға қарағанда, шілдеде 46,6%-ға сыйлықақылардың жылдық түсіміне қарсы 42,3%-ға сыйлықақыларды кемірек жинады. Ақшалай көріністе ӨСК 50,9 млрд теңге жинады. Аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері сегменттеріндегі көшбасшылық бұрынғысынша «Nomad Life» ӨСК-ге тиесілі. 2022 жылғы тамыздың қорытындылары бойынша аннуитеттік сақтандыру бойынша компанияның сыйлықақылар портфелі 18,2 млрд теңгеге дейін, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 17,3 млрд теңгеге дейін өсті. Аннуитеттік сақтандыру сегментінде «Nomad Life» ӨСК-нің нарықтық үлесі 31,8%-ды, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 34,1%-ды құрайды.  

16,7 млрд теңге портфельмен аннуитеттік сақтандыруда, оның ішінде 14,6 млрд теңге портфельмен зейнетақы аннуитеттері бойынша екінші позицияны «Halyk life» ӨСК алады. Аннуитеттік сақтандыруда, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша жиынтық сыйлықақыларда ӨСК портфелі тиісінше 29,2% және 28,7%-ды құрайды. «Freedom Life» ӨСК сегментте үшінші позицияда қалады. Тамызда ӨСК-нің аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақылар портфелі 11,4 млрд теңгеге дейін, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 10,7 млрд теңгеге дейін өсті. Аннуитеттер сегментінде «Freedom Life» ӨСК-нің нарықтық үлесі 20%-ға дейін, ал зейнетақы аннуитеттерінде 21,1%-ға дейін өсті. Аннуитеттік сақтандыру сегментінде сыйлықақыларды жинайтын сегіз ӨСК-ден бесеуі жылдық көріністе жинақтардың төмендеуі көрсетті. Шілдеге қатысы бойынша ӨСК 18,1%-ға сыйлықақылардың оң динамикасын көрсетті.

2022 жылғы тамыздың қорытындылары бойынша «Жұмыс беруші жауапкершілігінің аннуитеттері» (ЖЖА) сыныбы бойынша сыйлықақылар жинағы жылдық көріністе нығайды – динамика шілдедегі 0,7% жылдық өсімге қарсы 17,4%-ға дейін өсті. Жиынтық түрде ӨСК 3,7 млрд теңге жинады. ЖЖА сегментінің көшбасшысы «Halyk life» ӨСК болып қалады, оның портфелі 1,3 млрд теңгені құрайды. Тамыздың қорытындылары бойынша ӨСК сегментте үлесін шілдедегі 35,7%-ға қарсы 36,1%-ға дейін ұлғайтты.

«KM Life» ӨСК тамыздың қорытындылары бойынша 732,5 млн теңге портфельмен ЖЖА сегментінде екінші орынға шықты және ЖЖА сегментінің 19,5%-ын алады. «Nomad Life» ӨСК 731,49 млн теңге мөлшерде үлкендігі бойынша үшінші портфельге ие, ол ЖЖА сегментінде жиынтық сыйлықақыларда 19,4%-ды құрайды.  

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегменті 2022 жылғы тамызда шілдедегі 94,5% (жылдан жылға) өсімге қарсы 83,3%-ға өсті. Ақшалай көріністе ӨСК жиынтық жинақтары 2,6 млрд теңгені құрады. «KM Life» ӨСК сегмент көшбасшысы болып қалады. Компанияның портфелі 1,1 млрд теңгеге жетті, ал сегментте нарықтық үлесі шілденің қорытындылары бойынша 42,6%-ға қарсы 44,6%-ға дейін өсті. «Halyk life» ӨСК 764 млн теңге портфельмен және 29,2% нарық үлесімен екінші позицияда тұр. Үшінші позицияда «Freedom Life» ӨСК тұр, ол сыйлықақылардың 505,7 млн теңгесін жинады және сегментте 19,3%-ды (шілденің қорытындылары бойынша – сегменттің 20,8%) алады. 

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғадан сақтандыру (ЖО) бойынша сыйлықақылар 2022 жылғы тамызда оң аймаққа шықты, бұл ретте шілденің қорытындылары бойынша 1%-ға түсімге (жылдан жылға) қарсы 8,6%-ға өсімді көрсетті. Ақшалай көріністе ӨСК жиынтық сыйлықақылары 13 млрд теңгеден асты. Сегмент көшбасшысы - «Freedom Life» ӨСК 4,9 млрд теңге мөлшерде сыйлықақыларды жинады, оған қоса сегментте үлесін шілдедегі 33,6%-ға қарсы 37,8%-ға дейін ұлғайтты. Екінші позицияда 3,4 млрд теңге сыйлықақылар көлемімен, сегментте 26,7%-ды (шілдеде – сегменттің 26,8%) ала отырып, ЕСК ӨСК тұр. «Halyk life» ӨСК 2,5 млрд теңге портфельмен және 19,8% (шілдеде - 21,9%) нарықтық үлеспен сегментте үшінші ірі сақтандырушы болып қалады.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ҚЖОМС) секторында сыйлықақылар 2022 жылдың тамызындағы қорытындылары бойынша жылдық көріністе жинақ динамикасын шілдедегі 49,9% жылдық өсімге қарсы 67,6%-ға дейін ұлғайтты. Ақшалай көріністе ӨСК 47,2 млрд теңге жинады. Тамызда сегменттің ірі сақтандырушыларының құрамында өзгерістер болды. Үшінші орыннан екінші орынға сыйлықақылар портфелін 13,1 млрд теңгеге дейін еселеп, «Halyk life» ӨСК көтерілді, бұл оған шілдедегі 18,8%-ға қарсы сегменттің 27,9%-ын алуға мүмкіндік берді. Екінші орында 11,1 млрд теңге портфельмен «Евразия» ӨСК қалады. ӨСК үлесі сегментте шілденің қорытындылары бойынша 20,6%-ға қарсы 23,5%-ға дейін өсті. Үшінші позицияда 16,3% нарық үлесімен «Nomad Life» ӨСК тұр, ол сыйлықақылардың 7,6 млрд теңгесін жинады. Шілденің қорытындылары бойынша сегмент көшбасшысы - «KM Life» ӨСК – тамыздың қорытындылары бойынша ҚЖОМС ірі сақтандырушыларының үштігінен шықты.

ӨСК бөлігінде ауру жағдайына сақтандыру (ЕМС) бойынша сыйлықақылар 2022 жылғы тамызда жылдық көріністе «Өмірді сақтандыру» саласының сегменттері арасында ең жоғары өсімді көрсетті. Жиынтық жинақтар 89,3%-ға өсті (жылдан жылға), дегенмен сыйлықақылар өткен жылдың осы кезеңіне 142,9%-ға өскен кездегіден, шілденің қорытындыларынан төмен болып шықты.

ӨСК бөлігінде ЕМС бойынша сыйлықақылардың жалпы портфелі 2,8 млрд теңгеге дейін өсті. «KM Life» ӨСК 1,9 млрд теңге портфельмен сегмент көшбасшысы болып қалады. Жылдық көріністе компанияның сыйлықақылары шілдедегі 89% жылдық өсімге қарсы 42,4%-ға өсті. Сыйлықақылардың айлық өсімі шілдедегі 1,5% өсімге қарсы 39,6%-ды құрады. Жинақтардың жоғары айлық динамикасы сегментте «KM Life» ӨСК-нің нарықтық үлесін ұлғайтты. Тамызда ол шілдедегі 64,6%-ға қарсы 66,6%-ға дейін өсті. Екінші орында ЕСК ӨСК тұр, ол 913,8 млн теңгеге дейін сыйлықақылар портфелін ұлғайтты, бірақ сегментте нарықтық үлесін шілдедегі 33,9%-ға қарсы 31,9%-ға дейін қысқартты. «Freedom Life» ӨСК сегментте ӨСК бөлігінде үшінші позицияны алады. Тамызда ол сегментте сыйлықақылар портфелін 25,7 млн теңгеге дейін ұлғайтты, алайда шілдеде 1%-ға қарсы 0,9%-ға дейін нарықтық үлесін қысқартты.

2022 жылғы тамызда ӨСК жиынтық активтері жылдық көріністе шілдедегі 26,1% жылдық өсімге қарсы 24,6%-ға өсті және 871,5 млрд теңгені құрады. Сақтандыру резервтері жылдық көріністе шілдедегі 26,3% жылдық өсімге қарсы 27,6%-ға ұлғайды және 639,9 млрд теңгені құрады. ӨСК меншікті капиталы шілдедегі 16,8% (барлығы – жылдан жылға) өсімге қарсы 13,6%-ға дейін, 153,7 млрд теңгеге дейін өсті. ӨСК үлестірілмеген пайдасы тамыздың қорытындылары бойынша жылдық көріністе 29,3 млрд теңгеге дейін 3,2%-ға ұлғайды.

Сурет ашық дереккөздерден.

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Экономиканың құлдырауы кезінде өз ақшасын қалай басқаруға болады
Экономиканың құлдырауы кезінде өз ақшасын қалай басқаруға болады

Бюджетті бақылау мен басқару жөнінде жалғыз д...

Өзбекстанда жаяу серуендеуді қаржылай ынталандырылатын болады
Өзбекстанда жаяу серуендеуді қаржылай ынталандырылатын болады

Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің жарл...

Қазақстан экономикасының өсімі бәсеңдейді
Қазақстан экономикасының өсімі бәсеңдейді

Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров үк...

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру