bs-preloader__icon
ru kz en

ӨСК жоғары жетістіктерге қол жеткізді

Компаниялар 2020 жылғы сәуір айында оң нәтижелерді көрсетті
ӨСК жоғары жетістіктерге қол жеткізді

2020 жылғы бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша сақтандырудың барлық сыныптары бойынша ӨСК портфельдері (АОР-дан басқа) жылдық 53,6%-ға жоғары өсімді көрсетті. Нәтиже ӨСК 2020 жылғы төрт айының қорытындысы бойынша оң нәтижеге шығуға көмектесті. Сәуір айында брутто-сыйлықақылардың өсімі 58,8 млрд теңгеге жетіп 14,3%-ды құрады (жылдан жылға).

Сыйлықақылардың тұрақты жоғары алымдарын өмірді сақтандыру сегменті көрсетті. Сектор жылдық мәнде 15,7%-ға, 23,6 млрд теңгеге дейін өсті. Өмірді сақтандыру бойынша 9,6 млрд теңге сыйлықақыларының ең жоғары портфелі «Halyk life» ӨСК-те қалады. 3,3% пайызға тең сыйлықақы динамикасы нарықтың өсу қарқынынан төмен болды және «Halyk life» ӨСК нарықтық үлесінің 49,1%-дан 40,7%-ға дейін төмендеуіне ықпал етті. 

Портфель көлемі бойынша екінші орында 6,8 млрд теңгемен – «Nomad Life» ӨСК. Сәуір айында «Nomad Life» ӨСК өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақы серпіні өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 56,4%-ды құрады және сегменттегі нарықтық үлесті 28,8%-ға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Үшінші позиция «Еуропалық сақтандыру компаниясы» ӨСК-да (ЕСК). Портфель 5,7 млрд теңгені құрайды, сыйлықақы динамикасы теріс болды (-6,6%). ЕСК өмірді сақтандыру бойынша ӨСК жиынтық сыйлықақыларының 24,1%-ын алады. Сондай-ақ, «Standard Life» ӨСК 53%-да сыйлықақылардың жоғары жылдық динамикасын атап өткен жөн. Үшінші позиция «Еуропалық сақтандыру компаниясы» ӨСК (ЕСК). Портфель 5,7 млрд теңгені құрайды, сыйлық динамикасы теріс болды (-6,6%). ЕСК өмірді сақтандыру бойынша ӨСК жиынтық сыйлықақыларының 24,1%-ын алады. Сондай-ақ, «Standard Life» ӨСК 53%-да сыйлықақылардың жоғары жылдық динамикасын атап өткен жөн. Ақшалай мәнде КСЖ портфелі 434,2 млн теңгені құрайды, компания өмірді сақтандыру нарығының 1,8%-ын алады.

Аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері сәуір айында брутто-сыйлықақыларының төмендеуін көрсетті. Аннуитеттік сақтандыру бойынша алымдар 2,2%-ға, 18 млрд теңгеге дейін төмендеді, зейнетақы аннуитеттері бойынша сыйлықақылар 0,7%-ға, 16,4 млрд теңгеге дейін (жылдан жылға). 

Аннуитеттер бойынша сақтандыру шартын жасасқан бес ӨСК-ның төртеуі сыйлықақылардың төмендеуі және тек біреуі ғана өсім көрсетті. «Freedom Finance Life» ӨСК күнтізбелік жыл ішінде аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақы жинауды 2 337,1%-ға, 82,7 млн теңгеден 2 млрд теңгеге дейін, ал зейнетақы аннуитеттері бойынша 5 012,9%-ға, 36,3 млн теңгеден 1,8 млрд теңгеге дейін арттырды. Сәуір айының қорытындысы бойынша «Freedom Finance Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері бойынша ӨСК жиынтық сыйлықақыларында 11%-дан сәл артық алады.

Аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері бойынша секторының көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. Аннуитеттік сақтандыру бойынша компанияның сыйлықақысы 6,9 млрд теңгеге дейін, ал зейнетақы аннуитеттері бойынша 6,4 млрд теңгеге дейін өсті. «Nomad Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру сегментінің 38,4%-ын және зейнетақы аннуитеттері сегментінің 39,3%-ын қалыптастырады. Портфель көлемі бойынша екінші орында – «Halyk life» ӨСК. Ол аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша 4,4 млрд теңге және зейнетақы аннуитеттері сыныбы бойынша 3,7 млрд теңге жинады. Аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша «Halyk life» ӨСК нарықтық үлесі 24,4% құрайды, зейнетақы аннуитеттері сыныбы бойынша 23,1%. Үшінші орында «Standard Life» ӨСК қалады. ӨСК алымдары аннуитеттік сақтандыру бойынша 3,1 млрд теңгені және зейнетақы аннуитеті бойынша 3 млрд теңгені құрады. «Standard Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру сегментінің 17,6%-ын және зейнетақы аннуитеттері бойынша 18,9%-ын алады.   

«Жұмыс берушінің жауапкершілік аннуитеттері» (АОР) сыныбы бойынша сыйлықақы 2020 жылдың сәуір айында 1,16 млрд теңгені құрап, 2019 жылдың сәуір айында 25,4%-ға төмендеді. АОР бойынша сыйлықақы жинайтын бес адамнан тұратын екі ӨСК сыйлықақылардың оң динамикасын көрсетті. «Freedom Finance Life» ӨСК сыйлықақыны 147%-ға, «Standard Life» ӨСК 19,1%-ға (жылдан жылға) арттырды. Ақшалай мәнде «Freedom Finance Life» ӨСК сыйлықақыларының көлемі 114,6 млн теңгені, «Standard Life» ӨСК 84 млн теңгені құрады. Компаниялар тиісінше АОР нарығының 9,9% және 7,2%-ын алады. АОР сегментінің ірі ойыншылары «Halyk life» ӨСК 350,6 млн теңге портфелі бар және «Nomad Life» ӨСК 307,1 млн теңге портфелі бар. 2020 жылғы сәуір айының қорытындысы бойынша «Halyk life» ӨСК АОР нарығының 30,2%-ын, «Nomad Life» ӨСК 26,4%-ын алады. Үшінші орынға нарық үлесі 9,9% «Мемлекеттік аннуитеттік компания» (МАК) шықты.

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегменті 2020 жылғы сәуір айының қорытындысы бойынша өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 28,2%-ға, 498,5 млн теңгеге дейін өсті. Сегменттегі сыйлықақыларды төрт компания жинады. «Halyk life» ӨСК 265,5 млн теңге (осы сегменттің 53,3%-ын алады) жинады.  «Nomad Life» ӨСК 186,6 млн теңге тартты (сегменттің 37,4%-ын алады). «Freedom Finance Life» ӨСК портфелі 45,6 млн теңгені (сегменттің 9,2%-ын алады), МАК портфелі – 739 мың теңгені құрады, ол сегменттің 0,1%-ын алады.

ӨСК жиналатын жазатайым оқиғаны сақтандыру бойынша сыйлықақы 2020 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша 4,8 млрд теңгені құрап, 2019 жылдың ұқсас кезеңіне қарағанда 109,9%-ға өсті. ӨСК жиынтық портфелінде осындай сыйлықақылардың үлесі бұрынғы 4,5%-ға қарағанда 8,2%-ға дейін өсті. Еңбек ақы жинайтын алты ӨСК-ның төртеуі сыйлықақылардың төмендегенін, ал екеуі – олардың көбеюін көрсетті. Сыйлықақыларды жинау бойынша ең белсенді болып «Nomad Life» ӨСК шықты, ол сыйлықақыны өткен жылдың қорытындысы бойынша 3 977,4%-ға арттырды. ӨСК портфелі 83,5 млн теңгені құрады.

Сәуір айында ЖО сегментінде, КСЖ сыйақыларының бөлінісінде көшбасшылар ауысты және сыйақылардың шоғырлануы төмендеді. Бір жыл бұрын сегмент екі басты ойыншының портфелін анықтады: "Halyk life" ӨСК (55,4%) және ЕСК (38,9%). 2019 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша осы екі компанияның сыйақылары ӨСК бөлінісінде НС нарығы көлемінің 94,4% құрады. 2020 жылы нарыққа жаңа ӨСК шығуы есебінен көшбасшылардың үлесі төмендеді. 2020 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша ең жоғары сыйлықақы көлемі 1,4 млрд теңге жинаған және ЖО сегментінің 29%-ын алып жатқан «KM Life» ӨСК-те болды. «Halyk life» ӨСК 1,2 млрд теңге жинап, екінші орынға көшті. ӨСК сыйлықақылары 2019 жылдың қорытындысы бойынша 4,9%-ға қысқарды, ол ЖО нарығының 25,1%-ын алады. Үшінші орынға «Freedom Finance Life» ӨСК көшті. Ол 1 млрд теңге жинап, 2019 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша 781,4%  құрады. «Freedom Finance Life» ӨСК ӨСК бөлінісінде ЖО сегментінің 20,8%-ын алады. Сегменттегі көшбасшылар үштігінің жиынтық нарықтық үлесі 74,9%  құрайды.

2020 жылғы сәуірде ӨСК бөлінісінде науқастану жағдайына (ӘТК) сақтандыру бойынша сыйлықақылар айтарлықтай динамиканы көрсетіп, өткен жылдың қорытындысы бойынша 17 115,1% -ға, 649,5 млн теңгеге дейін өсті. «KM Life» ӨСК көшбасшы болып қала береді, 642 млн. теңге көлеміндегі сыйлықақылардың көлемі ӨСК бөлінісінде ЕМС бойынша жиынтық сыйлықақылардың 98,8%-ын алып отыр.

 

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» сегментіндегі сыйлықақы 2020 жылдың сәуірінде 13,3%-ға, 11,6 млрд теңгеге дейін өсті. Сыйлықақылар ӨСК жиынтық сыйлықақыларының 19,7%-ын алады. 2020 жылдың сәуір айында сегментте көшбасшы ауысты. Сыйлықақы көлемі бойынша бірінші орынға «Nomad Life» ӨСК шықты, ол 3 млрд теңге жинады және ЖОМС бойынша жиынтық сыйлықақылардың 26,3%-ын алады. Екінші позицияға «Halyk life» ӨСК 2,8 млрд теңге жинап, ЖОМС нарығының 24,3%-ын алып отыр. «Standard Life» ӨСК ЖОМС сегментіндегі үшінші ірі сақтандырушы болып қалады. «Standard Life» ӨСК портфелі 1,5 млрд теңгені, ал сегментіндегі нарықтық үлес 13,6% құрайды. ЖОМС секторында сыйлықақылардың шоғырлануын қысқарту процесі жалғасуда. Сәуір айының қорытындысы бойынша ірі ӨСК үштігі 64% сыйлық жинады, ал бір жыл бұрын көшбасшылар ЖОМС бойынша жиынтық сыйлықақылардың 79,2% жинақтады.

2020 жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша ӨСК жиынтық активтері 507,4 млрд теңгені құрап, жылдық өсім 48,3%-ға артты. Сақтандыру резервтері 32,1%-ға ұлғайып, 358,8 млрд теңгені құрады. ӨСК меншікті капиталы 42,7%-ға (жылдан жылға), 87,5 млрд теңгеге дейін өсті.

Фотосурет ашық дереккөздерінен алынды

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру