bs-preloader__icon
ru kz en

ӨСК өсімді жоғары деңгейде сақтайды

2019 жылғы қазан айында ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылары 156,8 млрд теңгеге дейін жетіп, 2018 жылғы ұқсас кезеңінің қорытындыларына қарай 52,6%-ға немесе 54,1 млрд теңгеге дейін өсті. 2019 жылғы қазан айында ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылары 156,8 млрд теңгеге дейін жетіп, 2018 жылғы ұқсас кезеңінің қорытындыларына қарай 52,6%-ға немесе 54,1 млрд теңгеге дейін өсті.
ӨСК өсімді жоғары деңгейде сақтайды

Аннуитеттік сақтандыру ӨСК жиынтық қоржынының өсуінің басты қозғаушы күші болып қалады. Қазан айында осы сақтандырудың сыныбы бойынша сыйлықақы көлемі жылдық мәнде 124,4%-ға (немесе ақшалай мәнде 32,4 млрд теңгеге), 58,5 млрд теңгеге дейін өсті. 2019 жылдың қараша айының басында аннуитеттік сақтандыру сыйлықақыларының үлесі ӨСК жинаған жалпы сыйлықақы көлемінде 37,3% құрайды.

Дегенмен, ақшалай түрде сыйлықақыны жинау бойынша көшбасшы болып өмірді сақтандыру қалуда. Қазан айында ӨСК жинақтары 59,7 млрд теңгені құрап, 47,5% пайызға өсті. Өмірді сақтандыру ӨСК жиынтық портфелінің 38%-ын алады. Өмірді сақтандыру саласында жұмыс істейтін барлық компаниялар сыйақылардың оң динамикасын көрсетті. 

«Standard Life» ӨСК 706,1 млн теңге жинап, 887,4% жоғары динамиканы көрсетті.  Ол сегментте қатысуын 1,2%-ға дейін арттырды.  Мемлекеттік аннуитеттік компания (МАК) 1,8 млн теңге жинап, 359,5%-ға өсті. Сыйлықақылардың динамикасы бойынша үшінші ӨСК болып «Nomad Life» ӨСК табылды, ол алымды 75%-ға, 9,8 млрд теңгеге дейін арттырды (жылдан жылға). Ол өмірді сақтандыру нарығының 16,4% үлесіне ие болып отыр. 
Сегменттің көшбасшысы болып «Halyk life» ӨСК қалуда.  Компанияның портфелі жылдық мәнде 29,8%-ға 29,7 млрд теңгеге дейін өсті. Жақсы алымдар «Halyk life» ӨСК өмірді сақтандыру нарығының 49,7%-ын алуға мүмкіндік береді. Өмірді сақтандыру сегментіндегі екінші ірі ӨСК –Еуропалық сақтандыру компаниясы (ЕСК). Қазан айында ол 17,9 млрд теңге жинап, портфельдің жылдық мәнде 67,8% өсіріп, өмірді сақтандыру нарығының 30%-ын алады. Үш ӨСК: Halyk life, ЕСК және Nomad Life өмірді сақтандыру нарығының 96%-дан артық қалыптастырады.

2019 жылғы қазанда аннуитеттік сақтандыру сегментіндегі және зейнетақы аннуитеттері сегментіндегі ӨСК жиынтық алымдары тиісінше 58,5 млрд теңгені және 53,3 млрд теңгені құрады. Зейнетақы аннуитеті бойынша сыйлықақы жылдық мәнде 160%-ға немесе 32,8 млрд теңгеге өсті.  Аннуитеттік сақтандыру сегментінде және зейнетақы аннуитеттері сегментінде жұмыс істейтін барлық компаниялар түсімнің оң нәтижесін көрсетті.
Екі сегменттің көшбасшысы нарықтың үлесімен аннуитеттік сақтандыру бойынша 48% және зейнетақы аннуитеттері бойынша 48,8% «Nomad Life» ӨСК болып табылады.  Абсолюттік мәнде аннуитеттік сақтандыру бойынша «Nomad Life» ӨСК портфелі 28 млрд. теңгені құрайды, өсім 151,8%-ға (жылдан жылға), ал зейнетақы аннуиттері бойынша 26 млрд. теңге, өсім 203,5%-ға (жылдан жылға) көрсетті.
Аннуитеттік және зейнетақы сақтандыру сегментінің екінші ірі ойыншысы «Halyk life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру сегментінің 36,3%-ын және зейнетақы аннуитеттері сегментінің 35,6%-ын алады.  Компания зейнетақы сақтандыру бойынша сыйлықақыларды жинауды 96,5%-ға 21,2 млрд теңгеге дейін, ал зейнетақы аннуитеті бойынша 115%-ға, 19 млрд теңгеге дейін (жылдан жылға) арттырды. Сегменттің үшінші ірі ойыншысы – «Standard Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру сегментінің 9,4% және зейнетақы аннуитеттері сегментінің 9,8%-ын алады. Компанияның жылдық сыйлықақысы 118,4%-ға және тиісінше 142,2%-ға өсті.  Аннуитеттік сақтандыру бойынша «Standard Life» ӨСК портфелі 5,5 млрд теңгеге, ал зейнетақы аннуитеттері бойынша 5,2 млрд теңгеге жетті.  
«Freedom Finance Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру сегментіндегі әсерлі өсімді атап өткен жөн, сыйлықақы 730,8%-ға 1,6 млрд теңгеге дейін (жылдан жылға) өсті. Зейнетақы аннуитеттері сегментінде ӨСК сыйлықақылары 2018 жылғы қараша айының қорытындысы бойынша  компанияны осы сегментте көшбасшы етіп 5921%-ға 1,5 млрд теңгеге дейін өсті. Бұл көрсеткіштер «Freedom Finance Life» ӨСК өмірді сақтандыру компаниялары арасында активтер мөлшері бойынша бесінші орынға көшуге мүмкіндік берді.

2019 жылғы қазан айының қорытындысы бойынша «Жұмыс берушінің жауапкершілік аннуитеттері» (ЖЖА) сыныбы бойынша сыйлықақылар 0,2%-ға теріс динамиканы көрсетті, ал қыркүйек айында сыйлықақылар 2018 жылғы ұқсас кезеңіндегі қорытындыларына қарай өскен болатын. Бұл сегменттегі ӨСК жиынтық портфелі, ӨСК жиынтық сыйлықақыларында 2,6% иелене отырып, 4 млрд теңгені құрады

«Halyk life» ӨСК қоспағанда, осы сегментте жұмыс істейтін барлық компаниялар теріс өсім көрсетті. Оң алымдар 49,2%-ға компанияға портфельді 1,6 млрд теңгеге дейін арттыруға және нарықтың 39,9%-ын алуға мүмкіндік берді. 1,58 млрд теңге көлеміндегі басқа ірі портфель – «Nomad Life» ӨСК, ол ЖЖА нарығының 38,8%-ын алады.  «Мемлекеттік аннуитеттік компания» (МАК) ЖЖА бойынша ірі сақтандырушылардың үштігіне кіреді. Қазан айында ол 456,7 млн теңге жинап, нарықтың 11,2%-ын иеленді.

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сыныбы 2019 жылдың қазан айының қорытындысы бойынша портфельді қысқартуды жалғастырды. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда алымдар 29,4%-ға, 1 млрд теңгеге дейін азайған.  Құлдырау 0,006%-да өте шағын деңгейде ӨСК жиынтық сыйақыларындағы өзге аннуитеттер үлесін ұстап қалады.

2019 жылдың қазан айында ӨСК жиналатын жазатайым оқиғаны сақтандыру сыйлықақысы жылдық мәнде 10,4%-ға дейін, 7,9 млрд теңгеге дейін төмендеді. Үш ӨСК сыйлықақылардың оң динамикасын көрсетті, екеуі – теріс. «Standard Life» ӨСК-да 623,2%-ға сыйлықақылардың ең жоғары өсімін көрсетті. «Nomad Life» ӨСК сыйлықақыны 486,9%-ға ұлғайтты, «Halyk life» ӨСК сыйлықақысын 13%-ға ұлғайтты, бұл ӨСК бөлінісінде ЖО сегментінің көшбасшысы болуға кедергі келтірмейді. «Halyk life» ӨСК портфелі сақтандырудың осы сыныбындағы 4,5 млрд теңгені құрайды, бірақ оның нарықтық үлесі басқа компаниялардың үлестерінің өсуі арқылы 57,2%-ға дейін қысқарды. Сақтандырудың осы сегментіндегі екінші ірі ӨСК, ЕСК, портфелі 2,8 млрд теңгеге нарық үлесін нарықтың 35,4%-ға дейін арттырды. Екі КСЖ, «Halyk life» және ЕСК нарықтың 92,6% құрайды, оны сәл қысқартады.  

ӨСК бөлінісінде сырқаттану жағдайына сақтандыру портфелі (ЕМС) қысылуын жалғастырады.  2019 жылғы қазан айының қорытындысы бойынша 2018 жылғы ұқсас кезеңіне қарай ол 70%-ға, 15,7 млн теңгеге дейін қысқарды. 
ЕМС бойынша сыйлықақыларды үш ӨСК жинап жүр. Сегменттің көшбасшысы – «Standard Life» ӨСК, 9,59 млн. теңге сыйақы көлемімен, қазан айының қорытындысы бойынша (жылдан жылға) сыйлықақы жинағын 63,9%-ға арттырды. Компания ӨСК бөлінісінде сегменттегі үлесін 60,9%-ға дейін кеңейтті. 
Екінші ірі компания, «Freedom Finance Life» ӨСК 5,48 млн теңге жинап, сыйлықақыларды (13,1%-ға) арттырды және осының арқасында ЕМС сегментіндегі нарықтық үлесті 34,83%-ға дейін көтерді. Нарықтың үшінші ойыншысы, «Halyk life» ӨСК өткен жылдың қорытындысы бойынша 98,4%-ға, 675 мың теңгеге дейін сыйлықақыны төмендетті. Компания үшін 4,28%-ға тең нарықтық үлес қалады.

«Қызметкер еңбек міндеттерін орындау кезінде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» сыныбында (ЖОМС) өсу жалғастырылды. 2019 жылғы қазан айының қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі өткен жылмен салыстырғанда 12,6%-ға өсіп, 30,6 млрд теңгеге жетті. 2019 жылғы қараша айының басында ЖОМС сыйлықақылары 19,5% құрады.
Есепті кезеңде ЖОМС бойынша сыйақыларды жинайтын үш ӨСК пайданы арттырды, оның үстіне олардың өсуі нарықтың өсуінен жоғары болды, ал екі ӨСК – сыйақыны қысқартты.  

«Halyk life» ӨСК-да сыйлықақылардың 21,8%-ға төмендеуін ескере отырып, 9,8 млрд. теңге (негізгі нарық нарығының 32,2%) ең ірі портфелі. Оның артында «Nomad Life» ӨСК келе жатыр, ол сыйлықақыларды 15,6%-ға ұлғайтты, 9,3 млрд. теңге жинап, ЖОМС нарығының 30,5%-ын алады.  «Standard Life» ӨСК – ЖОМС сегментіндегі үшінші ірі сақтандырушы. Компания 3,77 млрд теңге жинап, жылдық мәндегі (64,5%) сыйлықтардың ең жақсы динамикасын көрсетті және нарықтың 12,3%-ын иеленіп отыр.

2019 жылғы қазан айында ӨСК жиынтық активтері өткен жылдың қорытындысы бойынша 30,7%-ға, 409 млрд теңгеге дейін көтеріліп, жоғары өсімді көрсетті. Сақтандыру резервтері 28,2%-ға, 323,3 млрд теңгеге дейін ұлғайды.  ӨСК жиынтық табысы 31,1 8%-ға, 17,1 млрд теңгеге дейін өсті. Ең ірі ӨСК «Halyk life» ӨСК және «Nomad Life» ӨСК қалады, олар ӨСК барлық активтерінің 72% құрайды.  2019 жылғы қазан айының қорытындысы бойынша (жылдан жылға) активтердің ең жоғары өсуі 54,8%-ға «Nomad Life» ӨСК көрсетті. «Halyk life» ӨСК активтері 21,3%-ға өсті.  

Фотосурет ашық дереккөздерінен алынды 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Табыс аң аулауда жоғалды
Табыс аң аулауда жоғалды

Бұл әңгімені маған тек белгілі бір сақтандыру ...

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру