bs-preloader__icon
ru kz en

Тұрақты деңгейде

2022 жылғы сәуірде ӨСК сыйлықақылардың жоғары ай сайынғы өсімін сақтады.
Тұрақты деңгейде

ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылар динамикасы жылдық көріністе екінші ай қатарынан түсуде. 2022 жылғы сәуірде қарқын 2021 жылдың осы кезеңіне 13%-ға құлаған. Алайда, сыйлықақылардың ай сайынғы өсімі жоғары болып қалады: наурызға қатысы бойынша ӨСК сыйлықақылары 33,3%-ға өсті. Ақшалай көріністе ӨСК Unit-linked өнімі бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігін ескеріп, 109,4 млрд теңге жинады.

«Nomad Life» ӨСК Unit-linked өмірді инвестициялық сақтандыру өнімін ұсынатын жалғыз өмірді сақтандыру компаниясы болып қалады. Сәуірде бұл өнім бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігі 3,7 млрд теңгеге дейін ұлғайды. 2022 жылғы сәуірдің қорытындылары бойынша ҚР Ұлттық Банкінің деректеріне сәйкес «Nomad Life» ӨСК unit-linked сатуларды ескеріп, жинақталған сыйлықақылар бойынша (34,3 млрд теңге) ӨСК арасында көшбасшы болып табылады. Өмірді сақтандыру саласында «Nomad Life» ӨСК-нің нарықтық үлесі 2022 жылғы мамырдың басына Unit-linked сатуларды ескеріп 31,5%-ды құрады.

Сәуірде өмірді сақтандыру сегментінде сыйлықақылар өсімі қарқынының қысқаруын жалғастырды. Жылдық көріністе динамика 2022 жылғы наурыздағы 29,6%-ға қарсы 18,1%-ды құрады. ӨСК 56,4 млрд теңге жинады, өмірді сақтандыру сегменті сыйлықақыларының үлесі ӨСК жиынтық портфелінде 51,6%-ды алады.

Сәуірде өмірді сақтандыру сегментінің көшбасшысы «Halyk life» ӨСК болды. Ол 21,49 млрд теңге жинады және сегментте үлесін 38,1%-ға дейін ұлғайтты. Екінші позицияда «Nomad Life» ӨСК тұр, сақтандырудың осы сегменті бойынша портфелі 18,19 млрд теңгені, ал нарықтық үлесі - 32,2%-ды құрады. «Еуропалық сақтандыру компания» (ЕСК) ӨСК өмірді сақтандыру сегментінде үшінші ірі сақтандырушы болып қалады. ӨСК сыйлықақылары сәуірдің қорытындылары бойынша 7,97 млрд теңгеге дейін өсті, бұл оған сегментте нарықтық үлесін 14,1%-ға дейін ұлғайтуға көмектесті.

2022 жылғы сәуірде аннуитеттік сақтандыру түсім тереңдігін кері қайтаруды жалғастырды. Жылдық көріністе сыйлықақылар түсімі 2022 жылғы наурыздың қорытындылары бойынша 52,8%-ға жылдық түсімге қарсы 50,2%-ды құрады. Өмірді сақтандыру сегментінде жұмыс істейтін сегіз ӨСК-ден алтауы сыйлықақылар жинағының теріс динамикасын көрсетті. Аннуитеттік сақтандыру бойынша ӨСК жиынтық портфелі ӨСК жиынтық сыйлықақыларында 24,9%-ды ала отырып, 27,3 млрд теңгені құрады.

Зейнетақы аннуитеттері бойынша сыйлықақылар жинағы жылдық көріністе 2022 жылғы наурызда 51,7% жылдық түсімге қарсы 54,7%-ға түсті. Абсолюттік көріністе жинақтар 23,76 млрд теңгені құрады. 2022 жылғы сәуірдің қорытындылары бойынша аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері сегментінің көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК болып қалады. Аннуитеттік сақтандыру бойынша компанияның сыйлықақылар портфелі 8,79 млрд теңге сыйлықақыларды, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 8,2 млрд теңгені құрады. Аннуитеттік сақтандыру сегментінде «Nomad Life» ӨСК нарықтық үлесі 32,2%-ды, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 34,5%-ды құрады.

7,95 млрд теңге мөлшерінде аннуитеттік сақтандыруда, оның ішінде 6,8 млрд теңге зейнетақы аннуитеттері бойынша үлкендігі бойынша екінші портфель «Halyk life» ӨСК-де. Ол аннуитеттік сақтандыру сегментінің 29,1%-ын, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 28,8%-ды алады. Үшінші позицияда «Freedom Finance Life» ӨСК тұр. Аннуитеттік сақтандыру сегментінде оның сыйлықақылар портфелі 5 млрд теңгеден, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 4,49 млрд теңгеден асты. Нәтиже ӨСК-ге аннуитеттер сегментінде нарықтық үлесін 18,5%-ға дейін ұлғайтуға, зейнетақы аннуитеттерінде үлесін 18,9%-ға дейін өсіруге мүмкіндік берді.

«Жұмыс беруші жауапкершілігінің аннуитеттері» (ЖЖА) сыныбы бойынша сыйлықақылар жинағы 2022 жылғы сәуірдің қорытындылары бойынша оң динамиканы көрсетуді жалғастыруда, алайда оның қарқыны наурыздың қорытындыларынан төменірек болып шықты. Жылдық көріністе сәуір айындағы сыйлықақылар өсімі 29,5%-ға жылдық наурыз айындағы өсімге қарсы 12,1%-ды құрады.

ЖЖА сегментінің көшбасшысы «Halyk life» ӨСК болып қалады. 2022 жылғы мамырдың басына ӨСК портфелі 35,7% нарықтық үлесті ала отырып, сегментте 711,1 млн теңгені құрады. 505,4 млн теңгеге және 25,4% нарықтық үлеспен үлкендігі бойынша екінші портфель «Nomad Life» ӨСК-де. ЖЖА сегментінде үшінші ірі сақтандырушы «KM Life» ӨСК болып қалады. Сәуірде компанияның портфелі 326,8 млн теңгеге дейін өсті, бұл сегменттің жиынтық сыйлықақыларында оның нарықтық үлесінің 16,4%-ға дейін ұлғаюына алып келді.

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегменті 2022 жылғы сәуірде жылдық көріністе жиынтық сыйлықақылар динамикасын 2022 жылғы наурыздағы 111,9% жылдық динамикаға қарсы 143,5%-ға дейін ұлғайтты. Сыйлықақылардың жоғары динамикасын төрт ӨСК сыйлықақыларының оң өсімі қамтамасыз етті. Ақшалай көріністе ӨСК жиынтық жинақтары 1,55 млрд теңгені құрады.

2022 жылғы сәуірдің қорытындылары бойынша «Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегментінде көшбасшы ауысты. Екінші орыннан бірінші орынға 564,7 млн теңге жинаған «KM Life» көтерілді, бұл оған наурыздағы 28,6%-ға қарсы 36,3% нарықтық үлесті алуға мүмкіндік берді. Бұрынғы көшбасшы - «Freedom Finance Life» ӨСК сегментте екінші ірі сақтандырушы болды. Компанияның портфелі 464,99 млн теңге сыйлықақыларды құрады, ал сегментте нарықтық үлесі 2022 жылғы наурыздағы 39,4% үлеске қарсы 29,9%-ға дейін қысқарды. Үшінші позицияда 409,6 млн теңге жинаған және сегментте нарықтық үлесін 2022 жылғы наурыздағы 25,7%-ға қарсы 26,3%-ға дейін ұлғайтқан, «Halyk life» ӨСК қалады.

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғадан сақтандыру (ЖО) бойынша сыйлықақылар 2022 жылғы сәуірдің қорытындылары бойынша түсім динамикасын қысқартты. Жылдық көріністе сыйлықақылар түсімі наурыздағы 27,6%-ға жинақтардың жылдық түсіміне қарсы 21,8%-ды құрады. Жиынтық түрде ӨСК 4,6 млрд теңге жинады.

Сәуірде ЖО бойынша ең ірі ӨСК-сақтандырушылар үштігінде қайтадан орын ауыстырулар болды. Екінші орыннан бірінші орынға 1,39 млрд теңге портфельмен «Freedom Finance Life» ӨСК шықты. ӨСК бөлігінде ЖО сегментінде компанияның нарықтық үлесі наурыздың қорытындылары бойынша 24,4% үлестен 29,5%-ға дейін өсті. Бірінші орыннан екінші орынға сыйлықақылардың 1,16 млрд теңгесін жинаған және сегментте нарықтық үлесін наурыздағы 27,3% үлеске қарсы 25,2%-ға дейін қысқартқан, «Halyk life» ӨСК түсті. ЕСК ӨСК сәуірдің қорытындылары бойынша бір орында қалады, ол 1 млрд теңгеден астам сыйлықақыларды жинады және сегментте нарықтық үлесін наурыздың қорытындылары бойынша 21,5%-ға қарсы 22,2%-ға дейін ұлғайтты.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ҚЖОМС) секторында сыйлықақылар 2022 жылғы сәуірдің қорытындылары бойынша жылдық көріністе 28,7%-ға ұлғайды, бұл ретте жылдық көріністе динамика 31,2%-ға дейін өскен кездегі, наурызға қатысы бойынша өсім қарқыны қысқарды. ҚЖОМС бойынша ӨСК жиынтық портфелі 15,7 млрд теңгені құрады.

2022 жылдың сәуір айының қорытындылары бойынша сегментте ең ірі сақтандырушылар тобында күрделі ауысулар болды. Сегменттің көшбасшысы 3,6 млрд теңге сыйлықақыларды жинаған және сегментте нарықтық үлесін наурыздағы 22,8%-ға қарсы 23%-ға дейін ұлғайтқан, «Nomad Life» ӨСК болды. Екінші орынға 3,34 млрд теңге портфельмен және 21%-ға (2022 жылғы наурыздың қорытындылары бойынша 1,4 млрд теңге портфельмен нарықтың 13,6%-ын алған) нарық үлесімен «KM Life» ӨСК шықты. Сыйлықақылардың 3,1 млрд теңгесін жинаған және сегментте нарықтағы үлесін наурыздағы 24,5%-ға қарсы 19,8%-ға дейін қысқартқан, наурыздағы көшбасшы - «Halyk life» ӨСК үшінші позицияға түсті. «Евразия» ӨСК 2 млрд теңге портфельмен және 13% нарық үлесімен ҚЖОМС бойынша ірі сақтандырушылар үштігінен шығып қалды.

ӨСК бөлігінде ауру жағдайына сақтандыру (ЕМС) бойынша сыйлықақылар 2022 жылғы сәуірде ӨСК жинақтарының барлық сегменттері арасында қайтадан өсімнің ең жоғары динамикасын көрсетті. Жылдық көріністе сыйлықақылар 109%-ға өсті, сонымен қатар динамика 112,7%-ды құраған кездегі наурыздың жылдық өсіміне динамикада құлады. ӨСК бөлігінде ЕМС бойынша сыйлықақылардың жиынтық портфелі 1,59 млрд теңгені құрады.

Сегмент көшбасшысы 1,33 млрд теңге портфельмен «KM Life» ӨСК қалады. Жылдық көріністе компанияның портфелі наурыздағы 91,4%-ға жылдық өсімге қарсы 92,8%-ға өсті. Жоғары динамика «KM Life» ӨСК-ге сегментте нарықтық үлесін ұстап қалуға көмектескен жоқ. Көшбасшы үлесінің төмендеуі екінші позицияда келе жатқан ЕСК ӨСК-нің портфель өсімімен байланысты. Бұл компанияның портфель динамикасы жылдық көріністе 295,8%-ды, абсолюттік мағыналарда – 252,9 млн теңгені құрады, нарықтық үлесі наурыздағы 13,9%-ға қарсы 15,8%-ға дейін ұлғайды.

2022 жылғы сәуірдің қорытындылары бойынша ӨСК жиынтық активтері 788,3 млрд теңгені құрап, 20,8%-ға (жылдан жылға) өсті. Сақтандыру резервтері жылдық көріністе 582,6 млрд теңгеге дейін 24,2%-ға ұлғайды. ӨСК меншікті капиталы 132,9 млрд теңгеге дейін, 8%-ға (жылдан жылға) өсті.

Сурет ашық дереккөздерден

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Егде жастағы өмірді не үшін сақтандыру керек
Егде жастағы өмірді не үшін сақтандыру керек

АҚШ Әлеуметтік қамсыздандыру басқармасының м...

Өмірді сақтандыру дегеніміз не
Өмірді сақтандыру дегеніміз не

АҚШ-та 373,5 млн сақтандыру полисі жұмыс істейді....

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру