bs-preloader__icon
ru kz en

ӨСК жеке капиталы жылдық мәнде 57,8%-ға өсті

Ақпан айында жоғары сыйақы алымдары компанияларды капиталдандыруға қолдау көрсетті.
ӨСК жеке капиталы жылдық мәнде 57,8%-ға өсті

ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақысы 2020 жылғы ақпанда өсімнің жоғары (46,4%) динамикасын көрсетуді жалғастырды. Абсолюттік мәнде сыйлықақы 33,3 млрд теңгені құрады. ӨСК саны сегізге дейін өсті және бұл факт сақтандыру төлеміне оң әсер ететін айта кету керек.

Сыйлықақының өсімін барлық сегменттер дерлік көрсетті. Өмірді сақтандыру сегменті алдыңғы орынға шықты: ақпан айының қорытындысы бойынша ӨСК 14,8 млрд теңге сыйлықақы жинады, бұл 2019 жылдың ұқсас кезеңінің жиынтығынан 49,2%-ға жоғары. Өмірді сақтандыру бойынша 6,2 млрд теңге сыйлықақыларының ең жоғарғы портфелі «Halyk life» ӨСК тиесілі және оған өмірді сақтандыру бойынша ӨСК жиынтық сыйлықақыларының 49,1%-ын алуға мүмкіндік береді. Дегенмен, осы сегменттегі сыйлықақылардың ең жоғары өсімді 103,3% «Freedom Finance Life» ӨСК көрсетті. Оның сыйлықақысы ақшалай түрде 167,1 млн теңгені құрады.

«Standard Life» жоғары жылдамдықты көрсетеді. Оның 66,8%-ға сыйлықақысының динамикасы 275,8 млн теңге жинауға мүмкіндік берді. Сыйлықақы динамикасы бойынша үшінші орында «Nomad Life» ӨСК. Ақпан айында өмірді сақтандыру сегментіндегі компанияның алымдары 56,9%-ға, 4 млрд теңгеге дейін өсті және өмірді сақтандыру сегментінің 27,3%-ын алуға мүмкіндік береді. Өмірді сақтандыру сегментінде сыйлықақыларды жинайтын барлық ӨСК ақпан айының қорытындысы бойынша сыйлықақылардың алымының оң нәтижесін көрсетті.

Аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері ақпан айында өмірді сақтандырудың ең серпінді сегментінің мәртебесін растады. Аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақылар 52,4%-ға, 10 млрд теңгеге дейін (жылдан жылға) өсті, ал зейнетақы аннуитеттері бойынша сыйлықақылар 9,2 млрд теңгеге дейін 63,1%-ға өсті.

Аннуитеттер бойынша сақтандыру шартын жасасатын бес ӨСК-ның үшеуі сыйлықақының өсуін, ал екеуі – жылыстауды көрсетті. Зейнетақы аннуитеттері бойынша екі ӨСК сыйлықақылардың алымдарын ұлғайтты, ал екеуі – қысқартты. Аннуитеттік сақтандырудағы ең үлкен портфель (3,6 млрд теңге) және зейнетақы аннуитеттері бойынша (3,3 млрд теңге) «Nomad Life» ӨСК компаниясында болды. Компанияның осы сегменттегі сыйлықақыларының серпіні тұрақты жоғары күйінде қалып отыр. 2020 жылдың ақпан айының қорытындысы бойынша аннуитеттік сақтандыру бойынша ӨСК алымдары 153,3%-ға (жылдан жылға), ал зейнетақы аннуитеттері бойынша – 226,9%-ға өсті. КСЖ «Nomad Life» формирует  36,5% сегмента аннуитетного страхования и 36,5% сегмента пенсионных аннуитетов.

Сыйлықақы динамикасы мен портфель көлемі бойынша екінші орында – «Halyk life» ӨСК. Аннуитеттік сақтандыру бойынша ӨСК сыйлықақыларының жылдық өсімі 87,1%-ды құрады, ӨСК абсолюттік сандарында 2,6 млрд теңге, ал зейнетақы аннуитеттері бойынша 136,1%-ды құрады, 2,3 млрд теңге жинады. Осы сегменттердегі «Halyk life» ӨСК нарықтық үлесі ақпан айының қорытындысы бойынша тиісінше 26,3% және 25,3% құрады.

Үшінші орында «Standard Life» ӨСК қалуда. Ақпан айында компания аннуитеттік сақтандыру бойынша 1,8 млрд теңге және зейнетақы аннуитеті бойынша 1,7 млрд теңге жинады.  Жыл басынан бері осы сегменттегі ӨКС сыйлықақыларының серпіні теріс (-44,4% аннуитеттік сақтандыру бойынша) және (-46,3% зейнетақы аннуитеттері бойынша, жыл бойы).  «Standard Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру сегментінің 18,1%-ын және зейнетақы аннуитеттері бойынша 18,9%-ын алып жатыр. «Freedom Finance Life» ӨСК ақпан айының (жылға қарай жыл) қорытындысы бойынша аннуитеттік сақтандыру сегментінде сыйақының ең жоғары өсімі (16 564,1%) көрсетті. Абсолюттік шамада алымдар 1,3 млрд теңгені құрады – осылайша, ӨСК аннуитетті портфелі алғаш рет миллиард теңгеден асып, ал нарықтық үлес 13,5%-ға дейін өсті.

«Жұмыс берушінің жауапкершілік аннуитеттері» (АОР) сыныбы бойынша сыйлықақы 2020 жылдың ақпан айында 2019 жылдың ақпан айының қорытындысына қарай 30,1%-ға дейін төмендеді, олар 49,7% дейін құлдырады. Абсолюттік мәнде сыйлықақы 515,1 млн теңгені құрады.

АОР сыйлықақыларының үлесі 2019 жылдың ақпан айында 0,08-дан 1,5%-ға дейін өсті. Осы сегментте жұмыс істейтін бес ӨСК-нің үшеуі сыйлықақының құлдырауы, ал екеуі өсім көрсетті. Сыйлықақылардың өсуін «Freedom Finance Life» ӨСК (985,6%) және «Standard Life» ӨСК (230,5%) көрсетті. АОР сегментінің ірі ойыншылары 188,4 млн теңге портфелі бар «Nomad Life» ӨСК және 109,3 млн теңге портфелі бар «Halyk life» ӨСК болып қалады. 2020 жылдың ақпан айының қорытындысы бойынша «Nomad Life» ӨСК АОР сегментінің 36,6%-ын, «Halyk life» ӨСК 21,2%-ын алады. Екі компания да АОР сегментінің 57,8% құрады. 2020 жылдың ақпан айының қорытындысы бойынша үшінші орынға «Freedom Finance Life» ӨСК шықты, АОР жиынтық сыйлықақыларындағы оның сыйлықақыларының үлесі 1,4%-дан 17,2%-ға дейін өсті (жылдан жылға).

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегменті 2020 жылдың ақпанында оң өсімді жалғастырды. ӨСК 2019 жылдың ақпан айында алымдарды 51,2%-ға арттырып, 131,5 млн теңгеге қарсы 308,1 млн теңге жинады.  Ақпан айынан бастап сегментте үш компания сыйлықақы жинады.  «Мемлекеттік аннуитеттік компания» ӨСК (МАК) 739 млн теңге сыйлықақы жинады, сегменттің 2%-ын иеленді. «Halyk life» ӨСК ірі ойыншысы болып қалады, оның сыйлықақысы 198,3 мнл теңгеге дейін өсті (нарық үлесі 64,4%), екінші орында «Nomad Life» ӨСК бар, ол 109 млн теңге жинады, ол АОР сегментінің 35,4%-ын алып отыр.

ӨСК жиналатын жазатайым оқиғаны (ЖО) сақтандыру бойынша сыйлықақы 2020 жылдың ақпан айының қорытындысы бойынша 2019 жылдың ақпанымен салыстырғанда 53,2%-ға өсіп, 1,8 млрд теңгені құрады. ӨСК жиынтық портфелінде осындай сыйлықтардың үлесі 5,5% - ға дейін өсті, бұған дейінгі 4,8% қарсы.  ЖО бойынша сыйлықақы жинайтын алты ӨСК-ның екеуі сыйлықақылардың төмендеуін, үшеуі – өсімді, біреуі – нөлдік динамика көрсетті.

«Halyk life» ӨСК-де ӨСК сыйлықақысы бойынша ЖО сақтандыру бойынша максималды портфелі – 692,2 млн теңге (сыйлықақылар 2019 жылдың ақпан айының қорытындысы бойынша 1,8%-ға қысқарды). «Еуропалық сақтандыру компаниясы» (ЕСК) сегментінің екінші ірі ойыншысы 608,6 млн теңге жинап, ал алымдарды 41,2 % пайызға ұлғайтты. Ақпан айының қорытындысы бойынша сыйлықақылардың ең үздік динамикасын «Nomad Life» ӨСК (6 470,9%, 48 млн теңгені жинады) және «Freedom Finance Life» ӨСК (542,2%, 316,7 млн теңгені жинады) көрсетті. «Halyk life» ӨСК ЖО сегментінде ӨСК тұрғысында 37,7%ды иеленіп отыр, ал ЕСК – 33,2%. Екі ірі сақтандырушы бұрынғысынша сегменттің 70,9%-ын құрайды, сыйлықақыларды қайта бөлу одан кейінгі компанияларда болады. Мәселен, күнтізбелік айда (2020 жылдың қаңтарынан ақпанға дейін) «Freedom Finance Life» ӨСК нарықтық үлесті 13,8%-дан 17,3%-ға дейін, «Еуразия» ӨСК керісінше, 12,6%-дан 8,7%-ға дейін қысқартты.

2020 жылдың ақпан айында ӨСК бөлінісінде науқастану жағдайына сақтандыру бойынша сыйлықақы елеулі динамиканы көрсетуді жалғастырды және өткен жылдың қорытындысы бойынша 52 630,6%-ға 621,1 млн теңгеге дейін өсті. Көшбасшы «KM Life» ӨСК болып табылады, ол сегменттің 99,2% құрайды, 615,9 млн теңге портфелі бар.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» сегментіндегі (ЖОМС) сыйлықақылар 2020 жылдың ақпан айында 18,7%-ға, 5,9 млрд теңгеге дейін өсті. Сыйлықақылар ӨСК жиынтық сыйлықақыларының 17,8%-ын алады. Ақпан айында сегментте көшбасшы ауысты. Cыйлықақылардың көлемі бойынша бірінші орынға «Halyk life» ӨСК шықты. Портфель 1,9 млрд теңгені құрады, ал сыйлықақы динамикасы 1,4%-ға теріс болса, сегментіндегі портфель үлесі 33%-ды құрады. Екінші позицияға «Nomad Life» ӨСК ауысты. Ол ЖОМС сегментінің 29,9% ие болып, 1,7%-ға өсімді көрсете отырып, сыйлықақылардың 1,7 млрд теңге жинады.

«Standard Life» ӨСК ЖОМС сегментіндегі үшінші ірі сақтандырушы болып қалады. Компания 5,6%-ға тең теріс динамикаға қарамастан, сыйлықақының 824,8 млн теңгені жинады (жылдан жылға), бұл ӨСКға нарықтық үлесті 13,9% дейін арттыруға кедергі болмады.

ЖОМС секторында сыйлықақылардың шоғырлануын қысқарту процесі жалғасуда. Ақпан айының қорытындысы бойынша ірі сақтандырушылардың үштігі жиынтық сыйлықақылардың 76,8%-ын жинады.

Ақпан қорытындысы бойынша 2020 жылға жиынтық активтер ӨСК құрады 482 млрд теңге көрсетіп, өсім 45,5%.  Сақтандыру резервтері 28,4%-ға, 347,2 млрд теңгеге дейін ұлғайды. ӨСК меншікті капиталы 57,8%-ға (жылына), 80,9 млрд теңгеге дейін өсті.

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру