bs-preloader__icon
ru kz en

ЖОМС-та көшбасшы ауысты

ӨСК 2019 жылғы тамыз айындағы қорытындылары бойынша есеп берді.
ЖОМС-та көшбасшы ауысты

2019 жылғы тамыз айында ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылары 2018 жылғы ұқсас кезеңіне қарай 57,7%-ға (45,3 млрд теңгеге)  123,9 млрд теңгеге дейін өсті. 

Аннуитеттік сақтандыру бұрынғысынша өмірді сақтандыру секторын дамытудың локомотиві болып қалады.  Аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйақы жылдық мәнде 147,1% - ға (26,9 млрд теңгеге) өсті. Аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақылар 2019 жылғы қыркүйектің басында 45,3 млрд теңгені құрап, жылдық мәнде 147,1%-ға  (26,9 млрд теңгеге дейін) өсті. Сыйлықақы көлемін арттыруға зейнетақы аннуитеттері үлес қосты. Күнтізбелік жылда (тамыз 2018 – тамыз 2019 жыл) осындай сыйлықтардың түсімі 194,5% - ға (27,1 млрд теңгеге) 41,1 млрд теңгеге дейін артты. Күнтізбелік жылда (2018 жылғы тамыз  – 2019 жылғы тамыз) осындай сыйлықтардың түсімі 194,5%-ға (27,1 млрд теңгеге) 41,1 млрд теңгеге дейін артты. Сонымен қатар, тамыз айында аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақы динамикасы шілде айына қарағанда біршама баяулағанын атап өту керек. Бірақ тамыз айында өмірді сақтандыру сегменті сыйлықақысын жинаудың жақсы жылдамдығын алды. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда алымдар 48,1%-ға (15,1 млрд теңгеге) 46,5 млрд теңгеге дейін өсті.
 

Осы сегментте жұмыс істейтін алты КСЖ-нің төртеуі нарықтан жоғары сыйлықақылардың өсу динамикасын көрсетті.  Ең жоғары өсім 2741,8% «Standard Life» ӨСК көрсетті (526,3 млн теңге портфелі бар өмірді сақтандыру нарығының 1,1%-ын алады).  Мемлекеттік аннуитеттік компания (МАК) да жоғары қарқынмен өсіп келеді: өткен жылға қатысты сыйлықақылар 377,9%-ға, 1,8 млн теңгеге дейін өсті. Үш мәнді өсім көрсеткен үшінші ӨСК «Nomad Life» ӨСК 8 млрд теңге жинап, сыйлықақы жинауды 124,9%-ға арттырды. Тамыз қорытындысы бойынша өмірді сақтандыру сегментіндегі жиынтық сыйақылардағы «Nomad Life» ӨСК үлесі 17,4%-ға дейін төмендеді. Дегенмен, беріктік қоры компанияға өмірді сақтандыру сегментінде үшінші ойыншы ретінде қалуға мүмкіндік береді.

Сыйақылардың теріс нәтижесімен (-2,9%) жалғыз компания «Freedom Finance Life» ӨСК болып қалады (өмірді сақтандыру нарығының 2,3%-ын алады). Дегенмен, ол құлдырау қарқынын төмендетіп, сыйлық көлемін 1 млрд теңгеге дейін жеткізді.

«Halyk life» ӨСК өмірді сақтандыру сегментінің көшбасшысы 26,8%-ға тең динамиканы көрсете отырып, сыйлықақылардың 22,9 млрд теңгені жинап алып, нарықтық үлесті 49,3%-ға дейін ұлғайтты. Бұрынғысынша, өмірді сақтандыру нарығының 96%-дан астам ірі ӨСК үштігіне еніп отыр: Halyk life, Nomad Life және Еуропалық сақтандыру компаниясы (ЕСК).

Аннуитеттік сақтандыруда осы бағытта жұмыс істейтін барлық компаниялар сыйлықақылардың оң динамикасын көрсетті. Нарықтың өсу қарқынынан жоғары (207,6%) өсімді «Standard Life» ӨСК көрсетті. Зейнетақы аннуитеттері бойынша компания алымдары 253,7%-ға өсіп, 4,1 млрд теңгені құрады.  «Standard Life» ӨСК аннуитеттік сақтандыру класында (нарықтың 9,7%) және зейнетақы аннуитеттері класында (нарықтың 10,2%) үшінші ойыншы позициясын сақтайды.

Сыйлықақылардың динамикасы және аннуитеттік сақтандыру бойынша екінші орын «Nomad Life» ӨСК-да. Жылдық мәнде сыйлықақылар тиісінше 173,7%-ға және 239%-ға өсті.  Аннуитеттік сақтандыру бойынша КСЖ портфелі 22,3 млрд теңгені, зейнетақы аннуитеті бойынша 20,5 млрд теңгені құрайды. Тұрақты динамика «Nomad Life» ӨСК аннуитеттік және зейнетақы сақтандыру сегментінің көшбасшысының позициясын қамтамасыз етеді. Аннуитеттік сақтандыруда компанияның үлесі 49,3%-ға, зейнетақы аннуитеттерінде ӨСК сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 50%-ға жетеді. 
Зейнетақы аннуитеттерін жинау динамикасы бойынша үшінші орынды МАК иеленді. Тамыз айының қорытындылары бойынша (жылдан жылға) сыйлықақылар 147,4%-ға 1,2 млрд теңгеге дейін өсті, бұл ӨСК-ға нарықтық үлесті 3%-ға дейін жеткізуге мүмкіндік берді. Дегенмен, МАК зейнетақы аннуитеттерінің жоғары өсуі аясында аннуитеттік сақтандыру бойынша жалпы динамиканы бұзды. Жылдық мәнде ол 89,4%-ға дейін түсіп, компания үшін сақтандыру аннуитеттері нарығының 3,6%-ын қалдырып кетті.

2019 жылдың тамыз айының қорытындысы бойынша «Жұмыс берушінің жауапкершілік аннуитеттері» сыныбы бойынша сыйлықақы былтырғы жылдың қорытындыларына қарағанда 4,3%-ға, 3,3 млрд теңгеге дейін өсті.

Сақтандырудың осы сегментінде жұмыс істейтін бес ӨСК-ның екеуі сыйлықақының өсуін, ал үшеуі – құлдырауын көрсетті. Осы сақтандыру сыныбы бойынша сыйлық алымдарының жалпы көлемінің 41,2%-ын алып, 1,3 млрд. теңге сыйлықақы көлемімен сегменттің көшбасшысы болып «Nomad Life» ӨСК қалуда. Екінші ірі сақтандырушы ЖЖА – «Halyk life» ӨСК – 1,2 млрд теңге сыйлықақы көлемімен нарықтың 37,2%-ын алады. Тамыз қорытындысы бойынша көшбасшылар әртүрлі жоспарлы динамиканы көрсетті: «Halyk life» ӨСК сыйлықақылары 46,1%-ға өсті, ал «Nomad Life» ӨСК сыйлықақылары 15,2%-ға қысқарды.

Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлерінің сегменті тамыз айының қорытындылары бойынша сыйлықақылардың құлдырауын тоқтата алмады. Сыйлықақылардың теріс динамикасы 2018 жылдың ұқсас кезеңінің қорытындыларына қарай 28,7%-ды құрады. Ақшалай мәнде өзге аннуитеттер бойынша ӨСК жиынтық портфелі 847 млн теңгені құрайды. Өзге аннуитеттер сыныбы бойынша ӨСК сыйлықақысының жиынтық портфелінде 0,007%-ға дейін төмендеді.

2019 жылғы тамыз айында ӨСК жинаған жазатайым оқиғаны сақтандыру сыйлықақылары 5,5%-ға артып, 6,1 млрд теңгеге жетті.  Төрт ӨСК нарықтың өсу қарқынынан жоғары ЖО сақтандыру бойынша сыйлықақыны арттырды, бір ӨСК нөлдік динамиканы, ал біреуі – теріс динамиканы көрсетті. «Standard Life» ӨСК сыйлықақыны 1143,4% - ға, «Nomad Life» ӨСК 67,1%-ға, ЕСК 15,1%-ға арттырды.  

«Halyk life» ӨСК сегментінің көшбасшысы 3,6 млрд теңге жинап, жылдық сыйлықақыны 9,6%-ға арттырды. Нәтиже нарықтық үлесті 59,1%-ға дейін ұлғайта отырып, ӨСК арасында ЖО сақтандыру бойынша Компанияның нарықтық позициясын нығайтуға мүмкіндік берді. Сақтандырудың осы сегментіндегі екінші ірі ӨСК (нарықтың 34,5%) 2,1 млрд теңгеге портфелі бар ЕСК қалуда. Екі ірі ӨСК нарықтың 93,5% құрады. 

Ауырған жағдайда сақтандыру портфелі (ЕМС) ӨСК тұрғысынан қысқарып келеді. 2019 жылғы тамыз айының қорытындылары бойынша 2018 жылғы ұқсас кезеңіне қарай ол 72,8%-ға 13,2 млн теңгеге дейін азая түсті. ЕМС бойынша сыйлықақы тек бірнеше ӨСК жинайды. «Standard Life» ӨСК көшбасшы болып қала береді, сыйлықақы көлемі 8,4 млн теңге, ол тамыз айының (жылдан жылға) қорытындысы бойынша сыйлық жинағын 84,1%-ға ұлғайтты. Компания ӨСК тұрғысында ЕМС нарығының 63,5%-ын алады. Екінші компания, "Freedom Finance Life" ӨСК жылдық мәндегі сыйақыларды 19,9%-ға 4,4 млн теңгеге дейін ұлғайта отырып, ЕМС нарығының 33,9%-ын алады. Нарықтың үшінші ойыншысы, «Halyk life» ӨСК осы нарықта жұмысын тоқтатты. Өткен жылдың қорытындысы бойынша сыйақы 99,1%-ға төмендеді, компания портфелі 346 мың теңгені құрады. Компанияның 2,61%-ға тең нарықтық үлесі қалады.

Қызметкерді еңбек міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандыру сыныбында ең қызықты өзгерістер болды. 2019 жылдың тамыз айының қорытындысы бойынша ЖОМС өткен жылдың қорытындысы бойынша 12,9%-ға артып , портфель 26 млрд теңгені құрады. ЖОМС бойынша сыйлықақы жинайтын үш ӨСК пайданы ұлғайтып, екеуі қысқартты.  Сыйлықақылардың жақсы динамикасына түскен компаниялардың нарыққа деген қызығушылығы сақтандырудың осы сыныбындағы нарықтық позицияларды қайта қарауға алып келді. Портфельдің көлемі бойынша бірінші орынға «Halyk life» ӨСК шықты. Компания сыйлықақы жинауды 23%-ға төмендеткеніне қарамастан, оның ЖОМС бойынша портфелі 8,8 млрд теңгеге жетті, ал нарықтық үлесі 34%-ға дейін өсті. Артынша «Nomad Life» ӨСК келе жатыр, оның сыйақысы 17,3%-ға өсті, ал портфель 8,1 млрд теңгені құрады. Компанияның нарықтық позициясы 31,1%-ға дейін төмендеді.

ЖОМС бойынша көшбасшылар үштігінде алғаш рет «Еуразия» ӨСК үлесі 11,6%-ға жетті және «Standard Life» ӨСК нарықтық үлесін басып озды (11,5%). «Еуразия» ӨСК сыйлықақысының портфельі 3 млрд теңгені құрады, ал «Standard Life» ӨСК-да – 2,99 млрд теңге, бұл ретте оның сыйлықақылары жылдық мәнде 152,8%-ға өсті.

Сыйлықақылардың жоғары динамикасы ӨСК активтерді айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. 2019 жылғы тамызда (жылдан жылға) ӨСК активтері 24,1%-ға 386,1 млрд теңгеге дейін ұлғайды.

Сақтандыру қорлары 29,4% - ға, 314,3 млрд теңгеге дейін өсті.  Дегенмен, тамыз айы пайда алу тұрғысынан кейбір компаниялар үшін қиын болды. Үш ӨСК қызметтің оң нәтижесін көрсете алмады.  Нәтижесінде барлық ӨСК жиынтық табысы 11 млрд теңге шамасында болды, бұл 2018 жылдың қорытындыларынан 6,5%-ға кем.

Пайданың ең көп мөлшері «Nomad Life» ӨСК қайта көрсетті.

Компанияның бөлінбеген пайдасы 4,4 млрд теңгені құрады. Екінші орынға 2,6 млрд теңге пайда тапқан ЕСК көшті. Үшінші орынға «Halyk life» ӨСК 2,1 млрд теңге нәтижесімен түсті.

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру