bs-preloader__icon
ru kz en

ӨСК 2022 жылды жақсы аяқтауға дайындалып жатыр

Сақтандыру сыйлықақылары өсуде, ӨСК үлестірілмеген табысы 35%-ға өсті.
ӨСК 2022 жылды жақсы аяқтауға дайындалып жатыр

2022 жылғы қарашаның қорытындылары бойынша ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақыларының жинағы қазандағы жылдық көріністегі 1,8% түсімге қарсы жылдық көріністе 0,9%-ға қысқарды. Ақшалай көріністе ӨСК Unit-linked өнімі бойынша – 336,8 млрд теңге сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігін ескеріп, 332,5 млрд теңге жинады. «Nomad Life» ӨСК Unit-linked өмірді инвестициялық сақтандыру өнімін ұсынатын, жалғыз өмірді сақтандыру компаниясы болып қалады. Қарашада бұл өнім бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігі 4,2 млрд теңгені құрады. «Nomad Life» ӨСК-нің өмірді сақтандыру саласында нарықтық үлесі 2022 жылғы желтоқсанның басына Unit-linked сатуларды ескеріп 23,6%-ды құрады, ол 79,5 млрд теңгеге тең.

«Өмірді сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақылар динамикасы қарашада жылдық көріністе қазандағы 5,6% түсімге қарсы 5,8% құрады. Абсолюттік мәндерде ӨСК бірге 167,8 млрд теңге жинады. Сақтандыру сыныптары бөлігінде ӨСК жиынтық портфелінде (Unit-linked өнімі бойынша сақтандыру сыйлықақысының жинақтаушы бөлігін ескеріп) өмірді сақтандыру бойынша сыйлықақылар қазанның қорытындылары бойынша 51% үлеске қарсы 49,8%-ға дейін қысқарды. Осы сегментте сыйлықақыларды жинайтын тоғыз ӨСК-ден алты ӨСК нарық өсімінің қарқынынан жоғары сыйлықақылардың жылдық өсімін көрсетті.

«Өмірді сақтандыру» сыныбы бойынша көшбасшы «Halyk life» ӨСК қалады. Қарашаның қорытындылары бойынша осы сегментте компанияның портфелі 68,3 млрд теңгеге дейін өсті, ал нарықтық үлесі қазандағы 41,7% үлеске қарсы 40,7% құрады. Екінші позицияда сыйлықақылардың 40,6 млрд теңгесін тартқан және сегментте үлесін 24,2%-ға дейін ұлғайтқан, «Еуропалық сақтандыру компаниясы» (ЕСК) тұр. Үшінші позицияда «Nomad Life» ӨСК тұр. Ол сегментте үлесін 23,7%-ға дейін ұлғайтып, сыйлықақылардың 39,8 млрд теңгесін жинады.

2022 жылғы қарашада «Аннуитеттік сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақылар динамикасы қазандағы 35,4% (барлығы жылдан жылға) қысқаруға қарсы 35,1% түсімді көрсетті. Жалпы абсолюттік көріністе ӨСК 80 млрд теңгеден артық жинады. Сақтандыру сыныптары бөлігінде ӨСК жиынтық портфелінде аннуитеттік сыйлықақылардың үлесі қарашаның қорытындысы бойынша 23,7% құрады. «Аннуитеттік» сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақыларды жинайтын сегіз ӨСК-ден үшеуі жылдық көріністе сыйлықақылардың оң өсімін, ал бесеуі – сыйлықақылардың түсімін көрсетті, бұл ретте төрт ӨСК-де түсім нарықтың түсімі қарқынынан төмен болды.

2022 жылғы қарашада «Зейнетақы аннуитеттері» сыныбы бойынша сыйлықақылар жинағы қазандағы 39,1% (жылдан жылға) түсімге қарсы 38,9%-ға қысқарды. Ақшалай көріністе ӨСК 71,2 млрд теңге жинады. Зейнетақы аннуитеттері сегментінде сыйлықақыларды жинайтын жеті ӨСК-ден екі ӨСК сыйлықақылардың жылдық өсімін, бесеуі – жылдық көріністе жинақтардың төмендеуін көрсетті, бұл ретте үш ӨСК-нің сыйлықақыларының теріс динамикасы нарық түсімінің қарқынынан төмен болды.

Аннуитеттік сақтандыру және зейнетақы аннуитеттері сегменттерінің көшбасшысы «Nomad Life» ӨСК қалады. 2022 жылғы қарашаның қорытындылары бойынша аннуитеттік сақтандыру бойынша ӨСК сыйлықақыларының портфелі 25,5 млрд теңгеден, соның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 24,3 млрд теңгеден асып түсті. Аннуитеттік сақтандыру сегментінде «Nomad Life» ӨСК-нің нарықтық үлесі 32%-ға дейін, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері сегментінде 34,1%-ға дейін өсті.

Аннуитеттік сақтандыруда екінші позицияны 22,9 млрд теңге портфельмен, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 19,8 млрд теңге портфельмен «Halyk life» ӨСК алады.

Аннуитеттік сақтандыру бойынша жиынтық сыйлықақыларда ӨСК портфелінің үлесі 28,6%-ды, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша - 27,9% құрады. Сегментте үшінші позицияда «Freedom Life» ӨСК қалады. Қарашада ӨСК-нің аннуитеттік сақтандыру бойынша сыйлықақылар жиыны 16,5 млрд теңгеге дейін, оның ішінде зейнетақы аннуитеттері бойынша 15,7 млрд теңгеге дейін өсті.

Аннуитеттер сегментінде «Freedom Life» ӨСК нарықтық үлесі 20,7%-ға дейін, зейнетақы аннуитеттері сегментінде - 22,1%-ға дейін төмендеді.

2022 жылғы қарашаның қорытындылары бойынша «Жұмыс беруші жауапкершілігінің аннуитеттері» (ЖЖА) сыныбы бойынша сыйлықақылар жылдық көріністе қазандағы 9,5% жылдық өсімге қарсы 9,1%-ға өсті. Жиынтық түрде ӨСК 5,3 млрд теңге жинады. ЖЖА сегментінің көшбасшысы «Halyk life» ӨСК қалады, оның портфелі 1,9 млрд теңге құрады. Қарашаның қорытындылары бойынша ӨСК сегментте үлесін қазанның қорытындылары бойынша 36,6% үлеске қарсы 37%-ға дейін ұлғайтты. «Nomad Life» ӨСК ЖЖА сегментінде 1,1 млрд теңге портфельмен екінші позицияны алады, ол сегменттің жиынтық сыйлықақыларында 20,6% құрады. «KM Life» ӨСК қарашаның қорытындылары бойынша ЖЖА сегментінде үшінші орынды алады. ӨСК портфелі 915,2 млн теңге құрады және ЖЖА сегментінің жиынтық сыйлықақыларында 17,1%-ға дейін қысқарды. ЖЖА сегментінде сыйлықақыларды жинайтын сегіз ӨСК-ден бесеуі сыйлықақылар өсімінің оң қарқынын, ал үш ӨСК сыйлықақылардың теріс динамикасын көрсетті (жылдан жылға).

«Аннуитеттік сақтандырудың өзге түрлері» сегменті 2022 жылғы қарашада 2021 жылдың осы кезеңіне қатысты қазандағы 78,9% өсімге қарсы 82,6% сыйлықақылар өсімінің оң динамикасын көрсетті. Ақшалай көріністе ӨСК жинақтары 3,4 млрд теңгеден асып түсті. Сегменттің көшбасшысы «KM Life» ӨСК қалады. Компанияның портфелі сегментте 1,6 млрд теңгеге дейін, ал нарықтық үлесі сегментте – қазандағы 46,7% үлеске қарсы 47,2%-ға дейін өсті. «Halyk life» ӨСК екінші позицияда тұр, сегментте сыйлықақылар портфелі 1 млрд теңгеден асып түсті, ол нарықтық үлесін 30,5%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Үшінші позицияда «Freedom Life» ӨСК тұр, ол сыйлықақылардың 512,8 млн теңгесін жинады және қазанның қорытындылары бойынша 16,9% үлестен 15%-ға дейін сегментте үлесін төмендетті.

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғадан сақтандыру бойынша (ЖО) сыйлықақылар 2022 жылғы қарашада қазанның қорытындылары бойынша 27,7% жылдық өсімге қарсы жылдық көріністе 24,9%-ға өсті. Абсолюттік цифрлармен ЖО сегментінде ӨСК жиынтық портфелі 19,9 млрд теңге құрады. Сегменттің көшбасшысы «Freedom Life» ӨСК қалады. Ол сыйлықақылардың 6,5 млрд теңгесін жинады, алайда қарашаның қорытындылары бойынша сегментте портфелінің үлесі қазанның қорытындылары бойынша 32,8% үлеске қарсы 32,6%-ға дейін қысқарды. Екінші орында 5,3 млрд теңге сыйлықақылар портфелімен ЕСК ӨСК тұр, ол сегментте өз үлесін қазандағы 25,7% үлестен 26,7%-ға дейін ұлғайтты. «Halyk life» ӨСК 3,9 млрд теңге портфельмен және 19,8% нарықтық үлеспен сегментте үшінші ірі сақтандырушы болып қалады.

2022 жылғы қарашаның қорытындылары бойынша «Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ҚЖОМС) сыныбы бойынша сыйлықақылар жылдық көріністе қазанның қорытындылары бойынша 63,2% өсімге қарсы 71%-ға өсті. Ақшалай көріністе ӨСК 61,1 млрд теңге жинады. «Halyk life» ӨСК ҚЖОМС сегментінде көшбасшылық сақтап тұр.

Қарашада ӨСК портфелі 19,6 млрд теңгеге дейін өсті, ал оның сегментте үлесі қазанның қорытындылары бойынша 28,4% үлеске қарсы 32,2%-ға дейін ұлғайды. Екінші орында 13 млрд теңге портфельмен «Евразия» ӨСК тұр. Сегментте ӨСК үлесі қазандағы 22,7% үлеске қарсы 21,3%-ға дейін төмендеді. Үшінші позицияда «Nomad Life» ӨСК тұр. Ол сыйлықақылардың 9,6 млрд теңгесін жинады, бірақ сегментте нарықтық үлесін 15,8%-ға дейін қысқартты. ҚЖОМС бойынша сыйлықақыларды жинайтын жеті ӨСК қарашада сыйлықақылардың оң динамикасын көрсетті, олардың ішінен төртеуі – нарық өсімінің қарқынынан жоғары (жылдан жылға). Бір ӨСК сыйлықақылар жинағының түсімін көрсетті.

ӨСК бөлігінде ауру жағдайына сақтандыру (ЕМС) бойынша сыйлықақылар 2022 жылғы қарашада «Өмірді сақтандыру» саласы сегменттері арасында ең жақсы өсімді көрсетті. Жылдық көріністе өсім 92,7% құрады, бірақ қазандағы 96,3% мөлшерде жылдық динамикадан нашар болды.

ӨСК бөлігінде ЕМС бойынша сыйлықақылардың жалпы портфелі 3,7 млрд теңгеге дейін өсті. «KM Life» ӨСК 2 млрд теңгеден астам жинап, сегменттің көшбасшысы болып қалады. Қарашада ӨСК сыйлықақыларының жылдық өсімі 37,9%, ал ай сайынғы өсімі 0,2% құрады. Әлсіз динамика ЕМС сегментінде «KM Life»-тің нарықтық үлесін төмендетеді. Қарашаның қорытындылары бойынша ол қазандағы қорытындылар бойынша 59,6% үлеске қарсы 55,5%-ға дейін қысқарды. Екінші орында 1,5 млрд теңге сыйлықақылар портфелімен ЕСК ӨСК тұр. Сегментте ӨСК-нің нарықтық үлесі қазандағы 38,7% үлеске қарсы 42,7%-ға дейін өсті. «Freedom Life» ӨСК ЕМС сегментінде ӨСК бөлігінде үшінші позицияны алады. Қарашада ол сегментте сыйлықақылар портфелін 37,5 млн теңгеге дейін ұлғайтты, нарықтық үлесі 1% шегінде қалады.

2022 жылғы қарашада ӨСК жиынтық активтері 2021 жылдың осы кезеңіне 908,4 млрд теңгені құрап, 20,3%-ға дейін ұлғайды. Жылдық көріністе сақтандыру резервтері 654,9 млрд теңгеге дейін 25,3%-ға өсті. ӨСК меншікті капиталы 175,7 млрд теңгеге дейін 23,7%-ға өсті. Қарашаның қорытындылары бойынша ӨСК үлестірілмеген пайдасы жылдық көріністе қазанның қорытындылары бойынша 17,5% жылдық өсімге қарсы 52,3 млрд теңгеге дейін, 35%-ға ұлғайды.

Сурет ашық дереккөздерден

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз
Орынды түрде ішу деменцияның алдын алады
Орынды түрде ішу деменцияның алдын алады

700 граммнан аспайтын сыра, 300 грамм шарап немес...

Өмірді сақтандыруды мұраға қалай айналдыру керек
Өмірді сақтандыруды мұраға қалай айналдыру керек

Бүкіл әлемдегі ауқатты отбасылар үшін болашақ...

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру