bs-preloader__icon
ru kz en

Сақтандыру өсуде

Сәуірде ӨСК сыйлықақылары 100 млрд. теңгеден асты
Сақтандыру өсуде

2023 жылғы сәуірде ӨСК жиынтық брутто-сыйлықақылары жылдық көріністе unit-linked сатуларды ескеріп, іс жүзінде өсімнің наурыз айындағы динамикасын қайталады. Сыйлықақылар наурыздағы 25,4% (барлығы жылдан жылға) өсімге қарсы, 134 млрд теңгеге дейін 26,8%-ға өсті. Сақтандыру портфелінің өсімі жоғары болуы мүмкін еді, алайда өмірді сақтандыру сегментінде сыйлықақылар түсімді көрсетті.

«Nomad Life» ӨСК Unit-linked өмірді инвестициялық сақтандыру өнімін ұсынатын жалғыз ӨСК болып қала береді. Сәуір айының басында «Nomad Life» ӨСК активтері 260,9 млрд теңгені, меншікті капиталы 28,2 млрд теңгені, сақтандыру резервтері 204,2 млрд теңгені құрады. «Nomad Life» ӨСК-нің өмірді сақтандыру саласындағы нарықтық үлесі 2023 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Unit-linked сатуларды есепке алғанда 23,5%-ды құрады, бұл 31,5 млрд теңге сақтандыру портфеліне сәйкес келеді.

«Өмірді сақтандыру» сыныбы бойынша сыйлықақылар сәуірде жылдық көріністе наурыздағы 10,6%-ға төмендеген теріс динамикамен салыстырғанда 4,7%-ға дейін төмендеді. Ақшалай көріністе ӨСК 53,8 млрд теңге жинады. Алайда, ӨСК жиынтық портфеліндегі өмірді сақтандыру сыйлықақыларының үлесі наурыздағы 38,4%-ға қарсы 40,1%-ға дейін өсті. Сәуір айының қорытындысы бойынша «Halyk life» ӨСК 23,8 млрд теңге портфелімен сегмент көшбасшысы болып қалуда, бұл сегменттегі 44,3% (наурызда 38,7%) үлесіне сәйкес келеді. Екінші орында «Nomad Life» ӨСК. Компания 11,5 млрд теңге сыйлықақы жинады, бұл сегменттің 21,5% үлесіне сәйкес келеді. Үшінші орында 9,8 млрд теңге портфелі және 18,3% сегменттегі нарық үлесімен «Еуропалық сақтандыру компания» (ЕСК) ӨСК тұр. Сегменттегі үш ең ірі ӨСК сыйлықақыларының шоғырлануы наурыздағы 84,2%-ға қарсы 84% құрады. Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жинайтын 9 ӨСК-нің 4-і жылдық көрсеткіштерде және 8-і өткен аймен салыстырғанда сыйлықақылардың өсімін көрсетті.

 

Сәуірде МБЖЖ бойынша сыйлықақылар көлемі наурыз айының қорытындысымен салыстырғанда 73,3%-ға өскенін көрсетіп, 16,6 млн теңгеге дейін өсті (наурызда ақпанмен салыстырғанда өсім 410,6% құрады). Төрт ӨСК сыйлықақыларды жинауды жалғастырып отыр. «Halyk life» ӨСК сәуірде 8,3 млн теңге портфелімен көшбасшы болды, бұл сегменттің 50,3% (наурыздағы сегменттің 30,3%) үлесіне сәйкес келеді. «Freedom Life» ӨСК 6,4 млн теңге портфелімен (сегменттің 38,8%) екінші орынға түсті. Наурызда ӨСК сегменттің 51,9%-ын иеленді. Үшінші орында портфелі 1,3 млн теңге немесе сегменттің 8,2% құрайтын «Nomad Life» ӨСК тұр.

Зейнетақы аннуитеттерін қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру 2023 жылғы сәуірде наурыздағы 44,9%-ға (барлығы жылдан жылға) қарсы 46,5%-ға өсті. Ақшалай көріністе сыйлықақылар көлемі 1,6 млрд теңгеге дейін өсті. Портфелі 1,1 млрд теңгеге дейін өскен, «KM Life» ӨСК сегменттің көшбасшысы болып қала береді. Бұл сегменттегі 68,6% үлеске сәйкес келеді (наурызда – сегмент үлесі 62,4%). Екінші орында 474,7 млн ​​теңге сыйлықақы көлемімен «Halyk life» ӨСК тұр, бұл сегмент бойынша 28,8%-ға сәйкес келеді (наурызда – сегменттің 34,8%). Үшінші орында портфелі 30,7 млн ​​теңге немесе сегментте 1,9% (наурыздағы сегменттің 1,8%) «Nomad Life» ӨСК тұр. Сегменттегі үш ең ірі ӨСК үлесі 99,2%-ға жетті.

 

Зейнетақы аннуитеттерінің сыйлықақылар портфелі 2023 жылғы сәуірде наурыздағы 67,6%-ға жылдық өсіммен салыстырғанда жылдық мәнде 57,3%-ға өсіп, 37,3 млрд теңгеден асты. ӨСК сыйлықақыларының жалпы көлеміндегі зейнетақы аннуитеттерінің үлесі наурыздағы 30,6%-ға қарсы 27,9%-ға дейін төмендеді. «Nomad Life» ӨСК 12,79 млрд теңге сыйлықақыларымен зейнетақы аннуитетінің сегментінде көшбасшы болып қалады, бұл сегменттегі 34,2% (наурызда 33,5%) үлеске сәйкес келеді. Екінші орында сәуірдің қорытындысы бойынша өспеген, портфелі 10,6 млрд теңге және 28,5% сегменттегі үлесімен «Halyk life» ӨСК тұр. Үшінші орынды 7,1 млрд теңге портфелімен «Freedom Life» ӨСК иеленді, бұл сегменттегі 19,1% үлеске сәйкес келеді (наурызда 19,5%). Сәуірде сегменттегі үш ең ірі ӨСК-нің шоғырлануы наурыздағы 81,5%-ға қарсы 81,8%-ды құрады.

ӨСК бөлігінде жиналатын, жазатайым оқиғалардан сақтандыру (ЖО) бойынша сыйлықақылар 2023 жылғы сәуірде жылдық мәнде 197,7%-ға, наурыздағы 204,4%-ға жылдық өсіммен салыстырғанда 13,7 млрд теңгеге дейін өсті. «Freedom Life» ӨСК 6,49 млрд теңге портфелімен көшбасшы болып қалады, бұл сегменттегі 47,4% үлеске сәйкес келеді (наурызда 45,9%). «KM Life» 2,7 млрд теңге портфелімен екінші орында қалды, бұл сегментке қатысудың 19,9%-ын құрайды. Сегменттегі ӨСК үлесі бірте-бірте азайып келеді. Наурызда 23,7%, қаңтарда 49,5% болды. Үшінші орында 2,5 млрд теңге портфелімен ЕСК ӨСК тұр – наурыздағы 16,5%-ға қарсы сегменттің 18,4%-ы. Үш ірі ЖО-дан сақтандырушылар ӨСК бойынша сегментке қатысуын наурыздағы 86,1%-дан 85,6%-ға дейін төмендетті.

«Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру» (ҚЖОМС) секторы бойынша сыйлықақылар 2023 жылғы сәуірде наурыздағы 64,8% өсімге қарсы (барлығы – жылдан жылға) 64,7%-ға өсті. ӨСК-нің ақшалай жинақтары 25,9 млрд теңгені құрады. Сәуір айының қорытындысы бойынша «Halyk life» ӨСК 8,3 млрд теңге портфелімен сегменттің көшбасшысы болып қалуда, бұл сегменттегі үлестің 32,1%-ын (наурызда 39,2%) құрайды. Екінші орында 6,9 млрд теңге портфелімен «Nomad Life» ӨСК тұр, бұл сегментте 26,8%-ды құрайды (наурызда 26,3%). Үшінші орынды 3,3 млрд теңге портфелімен «KM Life» иеленді, бұл сегменттегі үлестің 12,9%-ын құрайды. Портфелі 2,49 млрд теңге және сегменттегі 9,6% үлесі бар «Freedom Life» ӨСК сәуірде 4-ші орынға ие болды. ҚЖОМС бойынша сыйлықақыларды жинайтын 8 ӨСК-нің бесеуі сыйлықақылардың жыл сайынғы өсімін көрсетті. Сегменттің шоғырлануы азайып келеді. Сыныптағы үш ірі ӨСК-нің үлесі наурыздағы 76,2%-ға қарсы 71,8%-ды құрады.

2023 жылғы сәуірде ЖСК бойынша ауру жағдайына сақтандыру сыйлықақылары (ЕМС) жылдық мәнде наурыздағы 31,5%-ға төмендегенмен салыстырғанда 5%-ға төмендеді. Абсолюттік цифрлармен алымдар 1,5 млрд теңгені құрады. Сегменттің көшбасшысы – ЕСК ӨСК сәуір айында 1 млрд теңгеден астам сыйлықақы жинап, сегменттің 72,4%-ын (наурызда 84,9%) алып, өз позициясын нығайтты. «Евразия» ӨСК 246 млн теңге портфелімен екінші орынға көтерілді. Ол наурыздағы 0,3%-ға қарсы сегменттің 16,2%-ын алып жатыр. «Freedom Life» ӨСК 95,1 млн теңге портфелімен және 6,3% (наурызда 7,1%) сегменттегі үлесімен үшінші орында тұр. Көшбасшылар үштігінен сегменттің 4,8%-на тең портфелі бар «KM Life» ӨСК шықты. Үш ірі ЕМС сақтандырушыларының ӨСК бойынша үлесі азайып кетті және наурыздағы 99,3%-ға қарсы мамырдың басында 94,8%-ды құрады.

2023 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша ӨСК жиынтық активтері 24,3%-ға (жылдық) 963,8 млрд теңгеге дейін өсті. Сақтандыру резервтері 16,4%-ға өсіп, 665,5 млрд теңгеден асты. ӨСК-нің меншікті капиталы 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 56,9%-ға өсіп, 211,3 млрд теңгені құрады.

 

 

Бөлісу
Сондай-ақ, қараңыз

Ең қызықты материалдар сіздің электронды поштаңызда. Біздің жаңалықтарға жазылыңыз.

Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Сарапшыға сұрақ қойыңыз
Өтініш қалдыру